Urzędowy Rozkład Jazdy Pociągów 17 V - 3 X 1953

249 - Marciszów - Jerzmanice Zdrój - Legnica

249 - Legnica - Jerzmanice Zdrój  - Marciszów
::zamknij okno::