Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Chełmsko Śląskie

 
Chełmsko Śląskie - ślad po torze « Chełmsko Śląskie - widok na budynek stacji od strony torów (22 VI 2003)
Chełmsko Śląskie - budynek przystanku « Chełmsko Śląskie - wyłaniający się na ścianie frontowej budynku stacyjnego napis z pierwotną nazwą stacji - Schömberg (22 VI 2003)
Chełmsko Śląskie - budynek przystanku « Chełmsko Śląskie - resztki toru wyłaniające się na południe od drogi Chełmsko Śląskie - Lubawka, kilkanaście metrów za stacją (22 VI 2003)
Chełmsko Śląskie - budynek przystanku « Chełmsko Śląskie - pocztówka z początku XX wieku, przedstawiająca m.in. stację w Chełmsku
Chełmsko Śląskie - budynek przystanku « Chełmsko Śląskie - pocztówka z 1905 przedstawiająca panoramę Chełmska, ze stacją na pierwszym planie
Chełmsko Śląskie - budynek przystanku « Chełmsko Śląskie - akcje Kolejki Doliny Zadrny wyemitowane w 1900 roku
::1944::
::1953::
1955/56::

  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Chełmsko Śląskie (Schömberg, Szemrych)
 

:: Chełmsko Śląskie
- do 1945 roku miasto, a obecnie wieś leżąca w południowej części powiatu kamiennogórskiego nad rzeką Zadrną.

:: Chełmsko Śląskie
- stacja w 14,693 km nieczynnej linii wiodącej z Kamiennej Góry do Okrzeszyna. Do końca II wojny światowej nosiła nazwę Schömberg, a krótko po wojnie Szemrych. Linia przebiegająca przez Chełmsko Śląskie została oddana do użytku w roku 1899 jako prywatna własność spółki akcyjnej Kolejka Zadrnańska (Ziederthalbahn AG). W Chełmsku był do 1945 roku zlokalizowany zarząd kolejki, stąd zapewne wzniesiony tu został jeden z dwóch najbardziej okazałych budynków stacyjnych na całej linii (drugi w Krzeszowie). Pociągi osobowe przez Chełmsko Śląskie rozkładowo jeździły do roku 1954, a towarowe (na odcinku Chełmsko Śląskie - Okrzeszyn) do 1959 roku. Obecnie na tej linii nie odbywa się już żaden ruch, a na odcinku Krzeszów - Chełmsko Śląskie - Okrzeszyn rozebrano tory: w 1973 roku na południe od stacji Chełmsko Śląskie, a pod koniec lat 80. XX wieku na północ.
Stacja Chełmsko Śląskie położona jest na skraju wsi, przy drodze do Lubawki. Budynek stacji jest zamieszkany i prawdopodobnie dzięki temu zadbany. Jak wszystkie budynki spółki Kolejka Zadrnańska zbudowany został z czerwonej i barwionej (elementy zdobnictwa) cegły klinkierowej.

:: Chełmsko Śląskie
zostało lokowane prawdopodobnie w 1214 roku, chociaż przypuszcza się, że jakaś forma miejscowości istniała już na przełomie X i XI wieku. Pierwszym pewnym potwierdzeniem istnienie miasta Chełmsko Śląskie jest dokument włączający wtedy czeskie Chełmsko z okolicznymi wioskami do księstwa świdnickiego za czasów Bolka I Surowego. Chełmsko Śląskie do 1343 roku było własnością prywatną, kiedy to jego ówcześni właściciele sprzedali je cystersom z Krzeszowa, a ci władali nim do kasaty zakonu przez władze pruskie w 1810 roku. Ciekawostką jest fakt, że w 1392 roku Chełmsko Śląskie wróciło do korony czeskiej (jako wiano wniosła je ks. Anna świdnicka wychodząc za króla czeskiego Karola IV Luksemburskiego), ale jako własność cysterska pozostało w granicach Śląska. W swojej historii Chełmsko Śląskie przeżywało okresu upadków i wzlotów: zniszczone w czasie wojen husyckich, odbudowało się w XVI wieku, uzyskując prawo do organizacji 2 jarmarków w roku i cotygodniowych targów, a także otrzymując pełny samorząd i herb. Kolejny regres to wojna XXX letnia, a kolejne ożywienie gospodarcze od połowy XVII wieku, opierało się głównie na tkactwie. Wtedy wzniesiono okazałe kamienice w rynku, a na początku XVIII wieku słynne drewniane domy tkaczy, będące manufakturą tkacką i noszące nazwę "Dwunastu Apostołów". Ponad pół wieku później powstał drugi podobny zespół nazwany "Siedmioma Braćmi". Po wojnach śląskich i kasacie zakonu miasto znowu podupadło, chociaż w połowie wieku może się pochwalić istnieniem młyna wodnego, cegielni, browarem, 4 gorzelniami czy 3 karczmami. Szybszy rozwój miasteczka nastąpił po doprowadzeniu linii kolejowej z Kamiennej Góry: zbudowano wodociągi, doprowadzono elektryczność, rozwinęła się turystyka, działała poczta, browar, hotele, gospody, pensjonaty, a sławę zyskały miejscowe wędzone kiełbaski. W czasie II wojnyświatowej istniała tu filia obozu Gross Rosen. W 1945 roku Chełmsko Śląskie utraciło prawa miejscie i stało się wsią, co spowodowało kolejny w historii regres: zburzono np. część zabytkowej zabudowy rynku, a rynek jest jedną z niewielu atrakcji, inne to wspomniana zabudowa tkacka, kościół św. Rodziny - jeden z cenniejszych zabytków barokowych na Ślasku, ruina kościoła poewangelickiego (po wojnie był magazynem fabrycznym i halą sportową).

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Chełmsko Śląskie, Chełmsko Śląskie, Chełmsko Śląskie, Chełmsko Śląskie, Chełmsko Śląskie, linia kolejowa Kamienna Góra - Chełmsko Śląskie - Okrzeszyn, Kolejka Zadrnańska SA, Kolej Doliny Zadrny, Ziederthalbahn AG, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien