Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Duszniki Zdrój

 
Duszniki Zdrój - budynek stacji « Duszniki Zdrój - widok na budynek stacji od strony dojazdu; aby do niego dojechać, należy z obwodnicy skręcić w kierunku północno-zachodnim i po kilkuset metrach jest stacja (23 V 2003)
Duszniki Zdrój - budynek stacji « Duszniki Zdrój - widok budynku stacji w całej okazałości od strony peronów (23 V 2003)
Duszniki Zdrój - perony « Duszniki Zdrój - SP32-209 z pociągiem 3334 relacji Kudowa Zdrój - Kłodzko Główne (23 V 2003)
Duszniki Zdrój - pociąg do Kłodzka « Duszniki Zdrój - odjeżdżający w kierunku Kłodzka pociąg z Kudowy Zdrój, w tle nastawnia (23 V 2003)
Duszniki Zdrój - pocztówka przedwojenna « Duszniki Zdrój - widok stacji na pocztówce przedwojennej, znalezionej w internecie
::1944::
::1953::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Duszniki Zdrój
(Bad Reinerz)
 

:: Duszniki Zdrój
- miasto i uzdrowisko położone w zachodniej części powiatu kłodzkiego, nad Bystrzycą Dusznicką.

:: Duszniki Zdrój
- stacja w 22,137 km linii kolejowej Kłodzko Książek - Kudowa Zdrój (nr 309 wg D-29) lub w 121 km linii Wrocław Główny - Kłodzko Główne - Kudowa Zdrój/Stronie Śląskie/Międzylesie (tab. 230 SRJP). Przed wojną stacja Duszniki Zdrój nosiła nazwę Bad Reinerz. Kolej dotarła tu 30 listopada 1902 roku od strony Szczytnej (odcinek Kłodzko - Szczytna uruchomiono już 15 grudnia 1890 roku) - wtedy na stację wjechał pierwszy pociąg specjalny,
a 1 grudnia tegoż roku rozpoczęły kursowanie pociągi rozkładowe. Dalszą część tej linii, ze stacji Duszniki Zdrój do stacji Kudowa Zdrój oddano do eksploatacji 10 lipca 1905 roku.
Stacja znajduje się w północno-zachodniej części miasteczka, na granicy zwartej zabudowy. Okazały budynek dworca Duszniki Zdrój jest zapewne drugą budowlą tego typu w tym miejscu. Na starych fotografiach można zobaczyć, że pierwszy budynek stacyjny był mały, parterowy i prawdopodbnie drewniany, a peron nie posiadał żadnej wiaty. Obecnie wiatę, przylegającą do budynku, posiada pierwszy peron. Stacja ma dwa perony, trzy tory, obługiwana jest przez sygnalizację świetlną.

:: Duszniki Zdrój
znane są przede wszystkim jako uzdrowisko, miejsce odbywania się Festiwali Chopinowskich i ośrodek sportów narciarskich (Zieleniec to część Dusznik), a także doskonała baza startowa do wycieczek w Góry Stołowe i Orlickie. Duszniki rozwijały się dzięki przebiegającemu doliną Bystrzycy Dusznickiej jednej z odnóg "szlaku bursztynowego", a średniowieczu jako część tzw. państewka homolskiego, chociaż jako miasto otwarte bez obwarowań kilkakrotnie było niszczone. Od końca XVIII wieku Duszniki Zdrój zaczynają się intensywnie rozwijać jako uzdrowisko, które na przełomie wieków XVIII i XIX stało się oficjalnym zdrojem królestwa pruskiego. Najbardziej znanym zabytkiem Dusznik jest stara XVII-wieczna papiernia (obecnie Muzeum Papiernictwa), w której do dzisiaj czerpie się papier. Warto również zobaczyć orygianlny układ urbanistyczny Dusznik - zachowany podział na miasto i uzrowisko oraz zabytkowe budowle, w większości kościoły.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Duszniki Zdrój, Duszniki Zdrój, Duszniki Zdrój, Duszniki Zdrój, Duszniki Zdrój, Bad Reinerz, linia kolejowa Kłodzko Główne - Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój, Kłodzko Książek - Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien