Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Kulin Kłodzki

 
Kulin Kłodzki - budynek stacji « Kulin Kłodzki - widok na budynek stacji od strony dojazdu; aby do niego dojechać, należy z głównej drogi we wsi skręcić na południe odszukawszy właściwą drogę (23 V 2003)
Kulin Kłodzki - budynek i peron « Kulin Kłodzki - widok budynku przystanku w całej okazałości od strony peronu; budynek jest zamieszkały i zadbany (23 V 2003)
Kulin Kłodzki - wylot tunelu przed przystankiem « Kulin Kłodzki - wylot z tunelu znajdującego się pomiędzy stacjami Duszniki Zdrój i Kulin Kłodzki - widok od strony Kulina (23 V 2003)
Kulin Kłodzki - wlot do tunelu od strony Dusznik Zdr. « Kulin Kłodzki - wlot do tunelu pomiędzy stacjami Duszniki Zdrój i Kulin Kłodzki - widok od strony Dusznik Zdroju (23 V 2003)
Kulin Kłodzki - pocztówka przedwojenna « Kulin Kłodzki - widok stacji na znalezionej w internecie pocztówce przedwojennej; warto zwrócić uwagę na drugi tor, którego obecnie nie ma, a na którym stoi lokomotywa
Kulin Kłodzki - pocztówka przedwojenna « Kulin Kłodzki - wylot z tunelu przed stacją na znalezionej w internecie pocztówce wysłanej w 1910 roku
::1944::
::1953::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Kulin Kłodzki (Keilendorf)
 

:: Kulin Kłodzki
- w przeszłości miasto, a obecnie wieś usytuowana w zachodniej części powiatu kłodzkiego, nad Bystrą.

:: Kulin Kłodzki
- dawniej stacja, a obecnie przystanek w 31,488 km linii kolejowej Kłodzko Książek - Kudowa Zdrój (nr 309 wg D-29) lub w 126 km linii Wrocław Główny - Kłodzko Główne - Kudowa Zdrój/Stronie Śląskie/Międzylesie (tab. 230 SRJP). Przed wojną stacja Kulin Kłodzki nosiła nazwę Keilendorf, a krótko po wojnie Kulińsk. Kolej dotarła tu od strony wschodniej - linię kolejową przez Kulin Kłodzki (odcinek ze stacji Duszniki Zdrój do stacji Kudowa Zdrój) oddano do eksploatacji 10 lipca 1905 roku (odcinek Kłodzko - Szczytna uruchomiono już 15 grudnia 1890 roku, a Szczytna - Duszniki 1 grudnia 1902 roku). Stacja znajduje się na skraju miejscowości.
Stacja (przystanek) obecnie posiada tylko jeden tor (jest miejsce po przynajmniej jeszcze jednym, a że takowy był to widać na pocztówce obok), jeden peron i nie odgrywa żadnej roli w prowadzeniu pociągów, nie ma semaforów. Budynek stacyjny jest drewniany, parterowy i zamieszkały, o dosyć ciekawej architekturze. Na przystanku Kulin Kłodzki nie ma już czynnej kasy, ani poczekalni. Zespół stacyjny, oprócz podstawowego budynku, stanowił jeszcze magazyn, widoczny na pocztówce, ale nie pamiętam czy jeszcze istniejący.
W pobliżu stacji Kulin Kłodzki znajdują się dwa ciekawe kolejowe obiekty inżynieryjne - tunele pod górą przed Kulinem i pod Szubieniczną Górą (Galgenberg) o długości 85 m (pomiędzy stacjami Kulin Kłodzki i Lewin Kłodzki.

:: Kulin Kłodzki
jest niewielką wsią położoną nad potokiem

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Kulin Kłodzki, Kulin Kłodzki, Kulin Kłodzki, Kulin Kłodzki, Kulin Kłodzki, Keilendorf, Keilendorf, Keilendorf, Kulińsk, Kulińsk, Kulińsk, linia kolejowa Kłodzko Główne - Kulin Kłodzki - Kudowa Zdrój, Kłodzko Książek - Kulin Kłodzki - Kudowa Zdrój, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien