Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Lubawka

 
Lubawka - semafory « Lubawka - pociąg specjalny prowadzony przez parowóz 423.009 z Muzeum w Jaroměřu mija semafory wyjazdowe w kierunku Kamiennej Góry, wjeżdżając z Kamiennej Góry na stację Lubawka; impreza zorganizowana z okazji przystąpienia naszych krajów do Unii Europejskiej (1 V 2004)
Lubawka - budynek stacji « Lubawka - dworzec jako tło dla czeskiego pociągu, który kilkakrotnie przejeżdżał przez nieczynne od jakiegoś czasu przejście graniczne w Lubawce (1 V 2004)
Lubawka - pocztówka przedwojenna « Lubawka - widok na budynek stacji od strony peronów; pocztówka z obiegu w 1921 roku ze zbiorów autora
Lubawka - pocztówka przedwojenna « Lubawka - widok na budynek stacji od dojazdu na starej pocztówce znalezionej w internecie
Lubawka - panorama stacji « Lubawka - ze strony śp. Grzegorza Sarneckiego - "Widok stacji od strony torów. Wyraźnie widoczne metalowe bramki będące pozostałością po dojeżdżających tu niegdyś pociągach elektrycznych. Zdjęcie zrobione jesienią 1996 roku." Uwaga - może się wolno otwierać
Lubawka - bramki po trackcji « Lubawka - zdjęcie ze strony Pawła Niedomagaly (Pod semaforkiem) - otwiera się w nowym oknie; tych bramek (oraz wszystkich innych) po trakcji elektrycznej 1 maja 2004 roku już nie było i podobno zostały wycięte na zlecenie PKP; widok na północ, w stronę Kamiennej Góry
Lubawka - bramki po trackcji « Lubawka - zdjęcie ze strony Pawła Niedomagaly (Pod semaforkiem) - otwiera się w nowym oknie; potężny budynek tego granicznego dworca przedstawia sobą obraz nędzy i rozpaczy; widok na południe - w stronę granicy
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Lubawka (Liebau)
 

:: Lubawka
- miasteczko w powiecie kamiennogórskim, na granicy z Czechami.

:: Lubawka
- nieczynna dla ruchu pasażerskiego stacja w 10,148 km linii kolejowej z Sędzisławia przez Kamienną Górę do Trutnova w Czechach (przed zamknięciem w tabeli 247 SRJP, a wg D-29 linia nr 299). Przed 1945 r. nosiła nazwę Liebau, a krótko po wojnie Lubawsk. Stacja powstała po wygranej przez Prusy wojnie z Austrią (1866) - linię oddano do użytku 12 grudnia 1869 roku. Stacja Lubawka stała się stacją graniczną, wspólną dla kolei pruskich i austriackich, posiadała nawet 2 parowozownie. Pierwszy budynek stacji kolejowej Lubawka spłonął w 1892 r. i na przełomie wieków wybudowano nowy - jeszcze bardziej okazały, którego bryła do dzisiaj zadziwia swoim ogromem, jest to jeden z największych na Dolnym Śląsku dworców. Linia z Sędzisławia do Lubawki, jako jedna z pierwszych na Śląsku, została zelekryfikowana - 17 sierpnia 1921. Plany z 1940 roku przewidywały w ciągu kilku lat przedłużenie trakcji elektrycznej do Czech. Stało się jednak inaczej - na mocy porozumienia polsko-sowieckiego z lipca 1945 r. cała trakcja elektryczna na Dolnym Śląsku została zdemontowana i wraz z taborem wywieziona do ZSRS. W Lubawce (jak i np. w Mieroszowie) zostały tylko bramki po sieci, które wycięto w 2003 lub 2004 roku. Po 1945 roku stacja Lubawka straciła swój graniczny charakter, stając się dla pociągów pasażerskich stacją końcową. W różnych okresach i z różnym natężeniem funkcjonował jedynie przez granicę ruch towarowy - do 2001 roku, kiedy postawiono na południe od stacji kozioł oporowy i rozebrano fragment torów. Ruch pasażerski do i ze stacji Lubawka zlikwidowano od 3 maja 2004 roku; w końcowym okresie istnienia linii kursował tu autobus szynowy SA102-001. Ostatni kurs rozkładowy zbiegł się ze zorganizowaniem przejazdu przez stację Lubawka pociągu parowego (parowóz 423.009) z Czech z okazji wstąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej. Organizatorami przejazdu byli: Starostwo powiatowe Kamienna Góra, miasta Žacléř i Trutnov, prywatny operator kolejowy Viamont a. s., PKP Polskie Linie Kolejowe, Společnost železniční Výtopna Jaroměř a Železniční muzeum Jaroměř(skąd była lokomotywa i wagony). Inne zdjęcia z tego przejazdu można zobaczyć tutaj. Okazały budynek stacyjny powoli popada w ruinę, do czego przyczynił się m.in. drugi w historii stacji pożar 19 IX 1991 r. W latach

:: Lubawka
będzie opis

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Lubawka, Lubawka, Lubawka, Lubawka, Lubawka, linia kolejowa Sędzisław — Kamienna Góra — Lubawka — Trutnov, linia kolejowa Kamienna Góra - Lubawka - granica państwa, Liebau, Liebau, Liebau, Lubawsk, Lubawsk, Lubawsk, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien