Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Złoty Stok

 
Złoty Stok - budynek stacji « Złoty Stok - stacja znajduje się we wschodniej części miejscowości, niedaleko drogi z Kamieńca; budynek stacji od strony dojazdu (29 I 2003)
Złoty Stok - budynek stacji « Złoty Stok - widok budynku stacji wraz z powoli zarastającymi peronami i torami, których było tam 4-5 (29 I 2003)
Złoty Stok - magazyn « Złoty Stok - panorama stacji i jej części towarowej; na pierwszym planie torowisko i budynek magazynu kolejowego (29 I 2003)
Złoty Stok - rampa « Złoty Stok - rampa z ciekawym urządzeniem do wyładunku przy końcu torów na stacji; tory znajdują się kilka metrów poniżej poziomu drogi dojazdowej, wciśniętę mocno w zbocze podjazdu do centrum (29 I 2003)
Złoty Stok - wiadukt « Złoty Stok - wiadukt przed stacją nad ulicą do ostatniego klienta kolei w Złotym Stoku - Zakład Tworzyw i Farb (29 I 2003)
Złoty Stok - pociąg « Złoty Stok - zdjęcie pociągu na stacji Złoty Stok z początku lat 80. ubiegłego wieku ze strony śp. Grzegorz Sarneckiego (może się chwilę ładować)
::1944::
::1953::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Złoty Stok (Reichenstein)
 

:: Złoty Stok
- miasteczko w powiecie ząbkowickim, leżące u północnego podnóża Gór Złotych.

:: Złoty Stok
- końcowa stacja w 11,775 km nieczynnej linii Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok (tabela 226 wg SRJP lub nr 334 wg D29). Stacja do 1945 roku nazywała się Reichenstein, a krótko po wojnie Rychłowiec. Pierwsze konkretne działania związane z doprowadzeniem kolei do Złotego Stoku poczyniono już w 1896 roku - wytyczono przebieg linii, rozpoczęto wykup gruntów i zaczęto rozglądać się za budowniczym linii. Dwa lata później, po uzyskaniu koncesji 9 lutego 1898 r., ruszyły prace budowlane, przerwane z powodu zimy w połowie grudnia 1899 i wznowione na wiosnę 1900 roku. Kroniki zanotowały, że w trakcie budowy linii Kamieniec - Złoty Stok miał miejsce tragiczny wypadek z udziałem 18-letniego Polaka o nazwisku Smoła, zasypanego obsuniętą ziemią. Pochowano go w Złotym Stoku na cmentarzu katolickim. Linia kolejowa Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok została otwarta dla ruchu 3 listopada 1900 roku. Linia została wybudowana jako wąskotorowa na podstawie pruskiej ustawy o kolejkach prywatnych z 1892 r. (która pozwala na budowę linii o niższych parametrach technicznych, co było tańsze i łatwiejsze do sfinansowania przez kapitał prywatny, ale w zamian po takiej linii nie mógł się odbywać ruch tranzytowy). Budowa linii Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok była jednak na tyle kosztowna, że jednego z udziałowców (Güttler - właściciel fabryk w Złotym Stoku i Mąkolnie) dopadły wkrótce duże problemy finansowe.
W początkowym okresie swojego istnienia Kolejka Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok (Kleinbahn Kamenz-Reichenstein AG, a od 1935 r. Kolejka Złotostocka SA - Reichensteiner Bahn AG) wyprawiała 3 pary pociągów dziennie, a w niedziele i święta 5-6 par, zaś ze stacji Złoty Stok wybudowano bocznicę do zakładów w Mąkolnie, zlikwidowaną jeszcze przed przejęciem linii przez PKP. Ok. 1910 roku pojawiłyy sie plany przedłużenia linii o odcinek Złoty Stok - Javornik (Czechy), ale nie zostały zrealizowane. Przeprowadzona natomiast została inna inwestycja - w roku 1912 linia została przekuta na normalny tor i w Kamieńcu podpięto ją do głównej stacji (do tej pory startowała z tzw. małego dworca, który został rozebrany). Wg rozkładu z 1944 roku w tabeli 157g Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok znajdowało się 6 par pociągów.
Stacja Złoty Stok znajduje się we północnej części miasta, na północny wschód od rynku. Pociągi pasażerskie w relacji Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok kursowały do roku 1989, towarowe do powodzi w 1997 roku, kiedy to fala powodziowa na Nysie Kłodzkiej zerwała most kolejowy za miejscowością Byczeń. Mostu już nie naprawiono. Budynek stacyjny, zbudowany w 1912 roku, pełni obecnie funkcję mieszkalną.

:: Złoty Stok
po raz pierwszy w dokumentach pojawia się w 1291 roku, choć dokument prawie 20 lat wcześniejszy mówi o przywileju górniczym dla cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego na prowadzenie poszkiwań górniczych na terenie obecnej ziemi złotostockiej. Legendy natomiast mówią o powstaniu osady Złoty Stok (tzw. osada Grozena) w roku 933 - zaowocowało to uroczystymi obchodami 1000-lecia górnictwa i powstania Złotego Stoku w 1933 roku. Złoty Stok najbardziej jest znany z wydobywanego tu złota, którego kopalnie istniały tu już na pewno w początkach XIV wieku. Dwa wieki później Złoty Stok był już jednym z największych producentów złota w Europie - wydobywano ok. 50-100 kg zlota rocznie. Na przełomie XVII i XVIII wieku zaprszetano wydobywania złota, a zaczęto wydobywać i przerabiać rudy arsenu, złoto uzyskując jako efekt uboczny przy produkcji arszeniku. Ponownie z wydobywaniem złota ruszono (nową metodą) pod koniec XIX wieku. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że złoto ze Złotego Stoku zmonopolizowało produkcję obrączek ślubnych i chrzcielnic dla kolejnych członków pruskiej rodziny królewskiej.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Złoty Stok, Złoty Stok, Złoty Stok, Złoty Stok, Złoty Stok, linia kolejowa Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok, linia kolejowa Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien