Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Bartnica

 
Bartnica - budynek stacji « stacja Bartnica - widok budynku stacji z okna odjeżdżającego pociągu (22 III 2003)
Bartnica - budynek stacji « stacja Bartnica - budynek stacji w pełnej okazałości (21 X 2004)
Bartnica - pociąg do Wałbrzycha « stacja Bartnica - pociąg 8035 relacji Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny z SP32-210 na przodzie w ciekawym zestawieniu; frekwencja - kilkanaście osób, ruch podróżnych na stacji znikomy: jedna osoba wsiadła, trzy - w tym jedno małe dziecko - wysiadły (21 X 2004)
Bartnica - manewry « stacja Bartnica - manewry - zestawianie składu wagonów z kamieniem, który jest na stację dowożony wywrotkami (21 X 2004)
Bartnica - manewry « Bartnica - kilometraż sprzed stacji pokazujący wartość 10 razy większą od tej namalowanej; wszystko wskazuje na to, że liczony jest z Berlina, bowiem stąd w pierwotnych planach przebiegała linia, nosząca w Sudetach nazwę Śląska Kolej Górska (21 X 2004)
Bartnica - wylot tunelu « wylot tunelu położonego pomiędzy stacjami Bartnica i Świerki Dolne. Tunel znajduje się pod Świerkową Kopą i ma długość 1168 m (22 III 2003)
::1885::
:: 1944
::
::1953::
::1955/56
::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Bartnica (Königswalde)
 

:: Bartnica
- wieś łańcuchowa nad Bystrzycą leżąca w powiecie kłodzkim na północno-wschodnich stokach Gór Suchych.

:: Bartnica
- stacja w 35,210 km linii z Kłodzka Głównego do Wałbrzycha Głównego, będącej częścią Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca do Kłodzka (Schlesische Gebirgsbahn). Przed wojną nosiła nazwę Königswalde, a krótko po wojnie Świerki Kłodzkie (wg mapy PKP z 1945 r.) lub Lesisk (wg M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat kolei na Śląsku). Kolej dotarła tu w roku 1880 od strony Wałbrzycha. Stacja położona jest w północno-wschodniej części wsi, w jej dolnej części. Sama stacja jest dużo większa, niż wynikałoby to z wielkości i potrzeb samej miejscowości. Wynika to z usytuowania w jej sąsiedztwie zakładu przerobu kamienia i urządzeń do przeładunku kamienia na wagony kolejowe. Dawniej do tego miejsca dochodziła jeszcze kolejka linowa (o dł. ok. 2.850 m) z kamieniołomów melafiru w Świerkach, co też wpłynęło na wielkość stacji. Obecnie stacja Bartnica posiada 4 czynne tory: dwa z peronami do obsługi podróżnych i dwa używane w ruchu towarowym, przede wszystkim na potrzeby manewrów oraz formowania składów z kamieniem. Budynek stacji nie pełni już żadnych funkcji w ruchu pociągów, kasy nie ma, poczekalnia zamurowana, dyżurny ruchu zastąpiony przez kierownika pociągu. Linia przez Bartnicę jako jedna z pierwszych otrzymała zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (zdjęcia na stronie urzędu » www.umwd.pl) szynobusy, kursujące w dni świąteczne. W październiku 2004 roku zatrzymywały się tu 3 pary pociągów w dni robocze i 3 pary w dni wolne, z tym że od soboty
23 X 2004 miała być zlikwidowana jedna para w dni świąteczne (szynobus).
Pomiędzy stacjami Bartnica i Świerki Dolne, pod Świerkową Kopą, przekopano jednokomorowy i jednotorowy tunel o długości 1168 m. Jest to jeden z trzech tego rodzaju obiektów na tej trasie. W trakcie przebudowy linii na dwutorową w latach 1909-1912 wybudowano równolegle do istniejących trzy nowe tunele.

:: Bartnica
jest wsią powstałą prawdopodobnie w XVI lub XVII w. Wg danych z 1825 r. Bartnica posiadała browar, a 20 lat później browar i gorzelnię. Mieszkańcy trudnili się przede wszystkim tkactwem i rzemiosłem. Znaczniejszy rozwój Bartnicy nastąpił po przeprowadzeniu tędy linii kolejowej Wałbrzych - Kłodzko, kiedy powstały w dolnej części wsi zakłady przerobu kamienia pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. Bartnica jest świetnym miejscem (choć nie wykorzystywanym) do wędrówek po Górach Suchych.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku,Bartnica, Bartnica, Bartnica, Bartnica, Bartnica, linia kolejowa Wałbrzych Główny - Ścinawka Średnia - Kłodzko, Śląska Kolej Górska, Schlesische Gebirgsbahn, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien