Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Bierkowice

 
Bierkowice - wiata « przystanek Bierkowice - widok na wiatę znajdującą się na przystanku przy torze z Kłodzka do Wałbrzycha(21 X 2004)
Bierkowice - d. budynek przystanku « przystanek Bierkowice - budynek, który niegdyś był zabudową przystanku - tu znajdowała się kasa i poczekalnia; obecnie jest zamieszkały i ogrodzony tak, że ledwo wystarcza miejsca na wejście na peron (21 X 2004)
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Bierkowice (Birgwitz)
 

:: Bierkowice
- miejscowość leżąca w powiecie kłodzkim, w dolinie Ścinawki (oddzielającej Góry Sowie od Gór Stołowych) na północny zachód od Kłodzka.

:: Bierkowice
- przystanek w 4,732 km linii z Kłodzka Głównego do Wałbrzycha Głównego, będącej częścią Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca do Kłodzka (Schlesische Gebirgsbahn). Przed wojną nosił nazwę Birgwitz. Kolej dotarła tu w roku 1879 od strony Kłodzka. Przystanek posiada 2 tory z peronami; nie ma zwrotnic umożliwiających zmianę toru. Budynek przystanku zamieniono na dom mieszkalny, ogrodzono (wraz z częścią peronu w kierunku Kłodzka), a kasę i poczekalnię zlikwidowano.
Linia przez Bierkowice jako jedna z pierwszych otrzymała zakupione przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (zdjęcia na stronie urzędu » www.umwd.pl) szynobusy, kursujące w dni świąteczne. W październiku 2004 roku zatrzymywały się tu 3 pary pociągów w dni robocze i 3 pary w dni wolne, z tym że od soboty 23 X 2004 miała być zlikwidowana jedna para w dni świąteczne (szynobus).

:: Bierkowice
właściwie nie posiadają żadnych atrakcji.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Bierkowice, Bierkowice, Bierkowice, Bierkowice, Bierkowice, linia kolejowa Wałbrzych Główny - Ścinawka Średnia - Kłodzko, Śląska Kolej Górska, Schlesische Gebirgsbahn, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien