Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Biskupice Oławskie

 
Biskupice Oławskie - budynek stacji « Biskupice Oławskie - budynek stacji od strony dojazdu z miejscowości (25 VIII 2003)
Biskupice Oławskie - budynek stacji « Biskupice Oławskie - widok na budynek stacji od południa, od strony peronów (25 VIII 2003)
Biskupice Oławskie - perony « Biskupice Oławskie - ogólny widok stacji z budynkiem stacyjnym i peronami; w głębi widać nastawnię i miejsce, w którym rozpoczyna się trzeci tor (25 VIII 2003)
Biskupice Oławskie - nastawnia « Biskupice Oławskie - widok nastawni, która zasadniczo zachowała swój pierwotny wygląd (25 VIII 2003)
Biskupice Oławskie - przedwojenna widokówka « Biskupice Oławskie - stacja na widokówce z 1912 roku; jest to ciekawe ujęcie ze względu na to, że istnieje tylko 1 tor oraz detale architekatoniczne budynku wyglądają inaczej niż na starszej pocztówce zamieszczonej poniżej oraz na fotografiach powyżej
Biskupice Oławskie - przedwojenna widokówka « Biskupice Oławskie - widok na budynek stacji od południa, od strony peronów na starej widokówce, prawdopodobnie z lat 30. XX wieku
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Biskupice Oławskie (Bischwitz)
 

:: Biskupice Oławskie
- wieś leżąca w powiecie oławskim na wschód od Jelcza i na północ od Oławy.

:: Biskupice Oławskie
- stacja w 15,956 km linii z Jelcza Miłoszyc do Opola Wschodniego, a według kilometraża w 54,305 km linii z Opola Groszowic przez Jelcz Miłoszyce do Wrocławia Brochowa. Przed wojną nosiła nazwę Bischwitz, zaś krótko po II wojnie światowej Biskupice Odrzańskie. Jest to ostatnia stacja w województwie dolnośląskim na tej linii. Otwarcie odcinka Biskupice Oławskie - Jelcz Miłoszyce nastąpiło 1 X 1909 r.; po 1939 roku na tym odcinku dobudowano II tor, zdemontowany w 1945 roku i odbudowany w latach 1984-1987. Elektryfikacja dotarła tu 30 czerwca 1987 roku od strony Jelcza Laskowic, zelektryfikowany odcinek Biskupice Oławskie - Popielów oddano do eksploatacji dopiero 25 czerwca 1988 roku. Stacja znajduje się ok. 200 m na południe od miejscowości. Budynek jest zamknięty dla pasażerów, nieczynna jest zarówno kasa, jak i poczekalnia. Stacja posiada 2 perony, obecnie jeden z nich z racji remontu toru, jest nieczynny.

:: Biskupice Oławskie
swoją nazwę zawdzięczają faktowi, że wieś należała do biskupów wrocławskich. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z XIII wieku.
We wsi warto zobaczyć dzwonnicę z końca XIX w. na cmentarzu, pomnik ku czci niemieckich mieszkańcow poległych w czasie
I wojny światowej i XIX-wieczny zespół dworski (w przysiółku Celina).

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Biskupice Oławskie, Biskupice Oławskie, Biskupice Oławskie, Biskupice Oławskie, Biskupice Oławskie, linia kolejowa Jelcz Miłoszyce - Opole Wschodnie lub na linia kolejowa Opole Groszowice - Jelcz Miłoszyce - Wrocław Brochów, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien