Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Bogatynia

 
Bogatynia - budynki stacyjne « Bogatynia - widok na dojazd do stacji z placem manewrowym przed nią oraz ostatnimi budynkami, jakie jeszcze tam stoją (29 VIII 2003)
Bogatynia - perony « Bogatynia - stan peronów; zdjęcie zrobione od strony miasta w kierunku Turoszowa (29 VIII 2003)
Bogatynia - pozostałości po budynku dworcowym « Bogatynia - widok na resztki fundamentów budynku stacyjnego (29 VIII 2003)
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Bogatynia
 

:: Bogatynia
- stara łużycka miejscowość położona w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, wzmiankowana w dokumentach już w 1262 r. Obecnie jest 20-tys. miastem w powiecie zgorzeleckim, w tzw. worku turoszowskim. Do 1945 roku Bogatynia nosiła nazwę Reichenau, a w latach 1945-47 Rychwałd.

:: Bogatynia
- stacja końcowa w 32,760 km nieczynnej od 3 kwietnia 2000 roku dla ruchu pasażerskiego linii kolejowej z Mikułowej. Wg SRJP stacja znajdowała się 39 kilometrów od Mikułowej - wynikało to z faktu, że pociągi pasażerskie zawsze zajeżdżały do Zawidowa, gdzie następowała zmiana czoła pociągu, natomiast wybudowane w latach 50. łącznice pomiędzy posterunkami Wilka, Wilka 1 i Wilka 2, po których liczono kilometraż, umożliwiały jazdę bezpośrednio do Bogatyni. Stacja została zbudowana na północnych przedmieściach Bogatynii, niedaleko drogi wylotowej na Zgorzelec.
Teren dawnej stacji kolejowej Bogatynia to obecnie zardzewiałe i zarośnięte tory, zarośnięte perony oraz resztki gruzu w miejscu dworca, spalonego przez miejscowych meneli w latach 90. XX wieku. A jeszcze w połowie lat 80. XX w. odprawiano stąd bezpośreni pociąg do Warszawy Wschodniej.
Pierwsze projekty budowy linii kolejowej do Bogatyni pochodzą z lat 70. XIX wieku (normalnotorowa linia Żytawa - Bogatynia - Legnica), została ona jednak zarzucona na skutek kryzysu w 1873 roku. Drugą rozważaną propozycją było wybudowanie odgałęzienia w Porajowie od istniejącej linii Żytawa - Liberec. Jednak zatwierdzenia przez parlament Saksonii doczekał się dopiero wariant położenia linii wąskotorowej 750 mm Żytawa - Bogatynia. W 1884 roku do Bogatyni przyjechały pierwsze pociągi. W Bogatynii, na obecnym placu PKS, powstał dworzec z magazynem, urzędem celnym, zarządem kolei i lokomotywownią. W 1900 roku linię przedłużono do Hermanic w Austrii. W 1945 r. przerwano najpierw ruch do Czechosłowacji (2 V 1945), a potem z Żytawy (22 VI 1945). Przewozy pasażerskie wznowiono dopiero 20 maja 1951 po wybudowaniu odgałęzienia do Turoszowa, ale już 1 VII 1961 zostały zawieszone, a do 1964 linia uległa fizycznej likwidacji. Prawdopodobnie w latach 50. XX wieku zbudowano do Bogatyni linię normalnotorową, ze stacją, której resztki można oglądać na zdjęciach obok.

:: Bogatynia
wg legendy została założona przez czeskiego rycerza Rychłę. Szybki rozwój miejscowości zapewniło korzystne położenie na szlaku handlowym z Drezna do Świdnicy - dzięki niemu zawsze sprawnie była odbudowywana po różnych kataklizmach (pożary, zniszczenia podczas wojen husyckich). Od XVIII wieku Bogatynia była silnym ośrodkiem tkactwa chałupniczego. Jednak największy wpływ na dzieje Bogatyni miało odkrycie w pocz. XIX w. w jej okolicach węgla brunatnego. W Bogatyni zwracają uwagę zabytki budownictwa górnołużyckiego (prawie 700 zachowanych domów o budowie przysłupowo-zrębowej), niespotykane gdzie indziej w Polsce i odbywający się tu od 1984 r. "Turniej łgarzy".

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku,Bogatynia, Bogatynia, Bogatynia, Bogatynia, Bogatynia, linia kolejowa Mikułowa - Zawidów - Bogatynia, Reichenau, Reichenau, Reichenau, Rychwałd, Rychwałd, Rychwałd, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien