Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Czadrów

 
Czadrów - przystanek « Czadrów - widok na przystanek w kierunku południowym (w stronę Krzeszowa); na pierwszym planie mocno przerobiony budynek przystanku; jak widać przeróbki pozbawiły budowlę typowego dla tej linii charakteru (22 VI 2003)
akcje Kolejki Doliny zadrny « Czadrów - akcje Kolejki Doliny Zadrny wyemitowane w 1900 roku
::1944::
::1953::
::1955/56::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Czadrów (Ober Zieder)
 

:: Czadrów
- wieś łańcuchowa położona w powiecie kamiennogórskim na południe od Kamiennej Góry w dolinie rzeki Zadrny.

:: Czadrów
- przystanek w 4,775 km nieczynnej linii wiodącej z Kamiennej Góry do Okrzeszyna. Do końca II wojny światowej nosił nazwę Ober Zieder, a krótko po wojnie Czernino. Linia została oddana do użytku w roku 1899 jako prywatna własność spółki akcyjnej Kolejka Zadrnańska (Ziederthalbahn AG). Pociągi osobowe regularnie przez Czadrów jeździły do roku 1954. Obecnie na tej linii nie odbywa się już żaden ruch, a ostatnim pociągiem pasażerskim, który przejechał przez Czadrów był pociąg pielgrzymkowy z Legnicy do Krzeszowa uruchomiony na zlecenie Kurii Legnickiej 15 sierpnia 2002 roku.
Sam przystanek położony jest około 1 kilometra na zachód od wsi, z dala od szosy i zabudowań. Budynek przystanku jest zamieszkany i w miarę zadbany, ale architektonicznie i estetycznie zdewastowany.

:: Czadrów
po raz pierwszy pojawił się w dokumentach w roku 1292. Przez kilka wieków należał do cystersów w Krzeszowie aż do kasaty zakonu przez władze pruskie w 1810 roku. We wsi warto zobaczyć stare domy z XIX wieku i krzyż pokutny przy drodze do Krzeszowa.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Czadrów, Czadrów, Czadrów, Czadrów, Czadrów, linia kolejowa Kamienna Góra - Okrzeszyn, Kolejka Zadrnańska SA, Kolej Doliny Zadrny, Ziederthalbahn AG, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien