Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Kaczorów

 
Kaczorów - budynek stacji « Kaczorów - przystanek znajduje się w północnej części miejscowości Świdnik (4 V 2012)
Kaczorów - budynek stacji « Kaczorów - widok budynku stacji wraz z powoli zarastającymi peronami, jedynym czynnym torze i miejscem po torze mijankowym (4 V 2012)
Kaczorów - peron « Kaczorów - jedyny czynny tor (4 V 2012)
Kaczorów - peron « Kaczorów - jedyny czynny tor (4 V 2012)
Kaczorów - widok w kierunku Marciszowa « Kaczorów - wejście (4 V 2012)
Kaczorów - peron « Kaczorów - wiadukt nad drogą krajową nr 3 (4 V 2012)
Kaczorów - pocztówka sprzed II wojny światowej « Kaczorów - pocztówka ze stacją sprzed II wojny światowej
Kaczorów - pocztówka z 1907 « Kaczorów - pocztówka z 1907 roku
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Kaczorów (Ketschdorf)
 

:: Kaczorów
- wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Bolków, przy drodze krajowej nr 3. W odległości ok. 2 km od wsi ma swoje źródło Kaczawa, wzdłuż której prowadzi linia kolejowa z Marciszowa do Legnicy.

:: Kaczorów
- Przystanek w 50,931 km nieczynnej w ruchu pasażerskim linii Legnica - Marciszów. Przystanek Kaczorów do 1945 roku nazywał się Ketschdorf. Krótko po wojnie został przypisany do tabeli 159 Marciszów - Nowa Wieś k. Grodzieńca - Bolesławiec. W 1946 roku przejeżdżały przez Kaczorów 2 pary pociągów Marciszów - Wojcieszów Górny (Marciszów – Kupno górne). Przystanek znajduje się na północ od wsi, za skrzyżowanie DK 3 i DW 328. Kolej do Kaczorowa dotarła w 1896 roku, przewozy pasażerskie zostały zlikwidowane od 1 października 1995 roku, a wkrótce później towarowe, które jednak zostały wznowione w lipcu 2008 roku (na odcinku Marciszów - Wojcieszów Górny). Przystanek posiadał mijankę, magazyn towarowy i stający oddzielnie szalet. Obecnie został jedynie budynek stacyjny, zamieniony na mieszkalny.

:: Kaczorów
Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1240 r. jako Rutengerisdorf. W latach 1471-1529 pozostawała w rękach rodziny von Zedlitz. W 1748 r. wybudowano ewangelicki dom modlitwy, w którym nabożeństwa odbywały się do końca II wojny światowej. Wieś jest rozciągnięta na prawie 3 km. Część podchodząca pod Przełęcz Radomierską i na zbocza Turzca zachowała układ wsi łańcuchowej, centrum i część południowo-wschodnia mają zabudowania typu małomiasteczkowego. W pierwszych latach XIX w. w Kaczorowie istniał pałac i folwark, 2 kościoły, szkoła ewangelicką, plebania i dwa młyny wodne. W 1863 r. w Kaczorowie wzniesiono nową, murowaną szkołę, a w 1904 r. kościół ewangelicki. W 1910 r. powstał we wsi okazały sierociniec „Emmastift” ufundowany przez von Kramsta, który prowadzony był przez zakonnice. Obecnie znajduje się w nim dom dziecka. Od połowy XIX w. leżący przy ruchliwym trakcie komunikacyjnym przez Przełęcz Radomierską Kaczorów cieszył się sporym zainteresowaniem turystów, stając się dogodnym punktem startowym dla wycieczek do źródła Kaczawy, na Turzec i Różankę. W górze wsi działała karczma, a w niższych częściach - cztery gospody. Na początku XX w. Kaczorów uzyskał połączenie telegraficzne. 1 października 1932 Kaczorów został włączony do powiatu jeleniogórskiego (do tej pory był w zlikwidowanym w 1932 roku powiecie świerzawskim). W 1937 r. istniało tutaj 7 zajazdów i moteli z 64-ma miejscami noclegowymi oraz 15 kwater prywatnych (56 miejsc noclegowych) i schronisko młodzieżowe mające pięć miejsc.
Do najciekawszych obiektów w Kaczorowie należą:
- Kościół parafialny pw. św. Mikołaja stoi w miejscu kościoła z 1311 r. o nieznanym
wyglądzie i dziejach. Obecny kościół został wzniesiony w stylu gotyckim w XV w., przebudowany w XVIII w. i wielokrotnie remontowany. Kościół posiada kwadratową wieżę, zwieńczoną 8-boczną nadbudową ze stożkowym hełmem. Na murze otaczającym kościół i cmentarz znajduje się pięć płyt nagrobnych rodziny von Zedlitz z XVI i XVII w.
- Kościół poewangelicki Karoliny Kózkówny, wzniesiony w 1904 r. o okazałej murowanej konstrukcji salowej z ustawioną asymetrycznie w narożu wieżą, zwieńczoną fantazyjnym hełmem. Obok kościoła znajduje się cmentarz ewangelicki
- Zamek z połowy XVI w., przebudowany w 1829 roku na eklektyczny pałac. Pod koniec XIX wieku miała miejsce kolejna przebudowa. W 1989 roku pałac spłonął i został odbudowany z przeznaczeniem na szkołę. Podczas prac renowacyjnych w pałacu odkryto pozostałości polichromii ściennej z XVI w. Obok pałacu znajduje się zabytkowy park.
Na północ od Kaczorowa można spotkać atrakcyjne formacje skalne u podnóża i na stokach Góry Lubrza: Czerwone Skały, Karczmisko, Ostnik, Diablak (punkt widokowy).

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Kaczorów, Kaczorów, Kaczorów, Kaczorów, Kaczorów, linia kolejowa Legnica - Złotoryja - Jerzmanice Zdrój - Kaczorów - Marciszów, linia kolejowa Marciszów - Kaczorów - Jerzmanice Zdrój, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien