Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Kamionna

 
Kamionna - tor « Kamionna - miejsce, w którym znajdował się przystanek; tor pozostał tylko jeden, chociaż długość przystanku (prawie 400 m) i pozostałość po rampie sugerują istnienie w przeszłości kilku torów; po prawej stronie zdjęcia widoczny gruz, zapewne z zabudowań stacyjnych (31 VII 2005)
Kamionna - rampa « Kamionna - pozostałość po murowanej rampie (31 VII 2005)
Kamionna - tor « Kamionna - widok na szlak w kierunku Sławy Śląskiej; tor jest ogrodzony drutem i znajduje się w samym środku pastwiska - regularnie tratowany jest przez krowy (31 VII 2005)
::1944::
::1953::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Kamionna (Ziebern)
 

:: Kamionna
- miejscowość w północnej części powiatu głogowskiego.

:: Kamionna
- przystanek w 5,972 km linii nieczynnej kolejowej Grodziec Mały - Kolsko, dawniej nazywał się Ziebern Vorwerk, Ziebern, a krótko po wojnie Soborzyn.

:: Kamionna
jest niewielką wsią położoną

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Kamionna, Kamionna, Kamionna, Kamionna, Kamionna, Ziebern Vorwerk, Ziebern Vorwerk, Ziebern Vorwerk, Ziebern, Ziebern, Ziebern, Soborzyn, Soborzyn, Soborzyn, linia kolejowa Grodziec Mały - Kamionna - Kolsko, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien