Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Kopalina

 
Kopalina - panorama przystanku « Kopalina - widok przystanku w kierunku Jelcza Miłoszyc, zdjęcie zostało zrobione od strony drogi z miejscowości i budynku dawnego posterunku odstępowego (25 VIII 2003)
Kopalina - panorama przystanku « Kopalina - widok w kierunku Opola; po prawej stronie za końcem peronu widać budynek dawnego posterunku odstępowego, a po lewej droga do Kopaliny (25 VIII 2003)
Kopalina - dawny posterunek odstępowy « Kopalina - budynek dawnego posterunku odstępowego; obecnie nie pełni żadnej roli w obsłudze ruchu pociągów; jest on zamieszkany przez emeryta (rencistę ?) kolejowego (25 VIII 2003)
::1989/90::
::1990/92::
::1998/99::
::2001/02::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Kopalina
 

:: Kopalina
- mała wieś leżąca w powiecie oławskim na wschód od Jelcza i na północ od Oławy.

:: Kopalina
- przystanek znajduje się w tabeli 215 SRJP, w 7 km linii z Jelcza Miłoszyc do Opola Wschodniego, a według D-29 w 62,800 km linii
nr 277 z Opola Groszowic przez Jelcz Miłoszyce do Wrocławia Brochowa. Otwarcie odcinka Biskupice Oławskie - Jelcz Miłoszyce nastąpiło 1 X 1909 r.; po 1939 roku na tym odcinku dobudowano II tor, zdemontowany w 1945 roku i odbudowany w latach 1984-1987. Przed II wojną światową był tu jedynie posterunek odstępowy. Przystanek powstał dopiero po elektryfikacji linii (która dotarła tu 30 czerwca 1987 roku od strony Jelcza Laskowic) - po raz pierwszy występuje w rozkładzie obowiązującym od 28 V 1989 do 26 V 1990. Przystanek znajduje się ok. 500 m na południe od miejscowości i posiada 2 perony z blaszaną wiatą, nie ma żadnego budynku i kasy. Obecnie jeden z torów, z racji remontu, jest nieczynny. Jedynym budynkiem jest dom mieszkalny, zamieszkały przez kolejowego rencistę, będący dawnym budynkiem posterunku odstępowego.

:: Kopalina
to dawny folwark rolny, którego mieszkańcy trudnili się wykopywaniem korzeni po wykarczowanych drzewach - stąd zapewne nazwa. We wsi zachowała się aleja z ponad 100-letnimi lipami.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Kopalina, Kopalina, Kopalina, linia kolejowa Jelcz Miłoszyce - Opole Wschodnie lub na linia kolejowa Opole Groszowice - Jelcz Miłoszyce - Wrocław Brochów, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien