Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Lewin Kłodzki

 
Lewin Kłodzki - budynek stacji « Lewin Kłodzki - widok na budynek stacji od strony dojazdu; aby do niego dojechać, należy z obwodnicy skręcić w kierunku północno-zachodnim i po kilkuset metrach jest stacja (25 V 2005)
Lewin Kłodzki - stacja i pociąg « Lewin Kłodzki - widok budynku przystanku w całej okazałości od strony zachodniej wraz z peronem i wjeżdżającym pociągiem osobowym nr 3355 relacji Kłodzko Główne - Kudowa Zdrój z SP32-210 (25 V 2005)
Lewin Kłodzki - wieża wodna « Lewin Kłodzki - wieża wodna we wschodniej części stacji, obecnie niewykorzystywana, ale w dość przyzwoitym stanie i wyłaniającą się nazwą stacji (23 V 2003)
Lewin Kłodzki - wiadukt « Lewin Kłodzki - słynny wiadukt kamienny nad drogą krajową nr 8, a na nim SP32-209 z pociągiem 3334 relacji Kudowa Zdrój - Kłodzko Główne (23 V 2003)
Lewin Kłodzki - pocztówka przedwojenna « Lewin Kłodzki - wiadukt z pociągiem zmierzającym w stronę Kłodzka (w podwójnej trakcji T9), w tle zabudowania stacyjne wraz z wieżą ciśnień; obecnie nie ma możliwości wykonania takiego zdjęcia, ze względu na porośnięte drzewami zbocza i okolice stacji; pocztówka z lat 30-tych XX wieku
Lewin Kłodzki - pocztówka przedwojenna « Lewin Kłodzki - widok stacji na pocztówce przedwojennej, znalezionej w internecie
Lewin Kłodzki - pocztówka przedwojenna « Lewin Kłodzki - widok stacji na pocztówce przedwojennej, znalezionej w internecie
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Lewin Kłodzki (Hummelstadt)
 

:: Lewin Kłodzki
- w przeszłości miasto, a obecnie wieś usytuowana w zachodniej części powiatu kłodzkiego, nad Bystrą.

:: Lewin Kłodzki
- dawniej stacja, a obecnie przystanek w 36,096 km linii kolejowej Kłodzko Książek - Kudowa Zdrój (nr 309 wg D-29) lub w 135 km linii Wrocław Główny - Kłodzko Główne - Kudowa Zdrój/Stronie Śląskie/Międzylesie (tab. 230 SRJP). Przed wojną stacja Lewin Kłodzki nosiła nazwę Lewin, od 1939 roku Hummelstadt, a krótko po wojnie Gomolec. Kolej dotarła tu od strony wschodniej - linię kolejową przez Lewin Kłodzki (odcinek ze stacji Duszniki Zdrój do Kudowy Zdrój) oddano do eksploatacji 10 lipca 1905 roku (odcinek Kłodzko - Szczytna uruchomiono już 15 grudnia 1890 roku, a Szczytna - Duszniki 1 grudnia 1902 roku). Stacja znajduje się całkowicie poza miejscowością - ok. 1 km na zachód od niej; aby się do niej dostać (innym sposobem niż pociągiem), należy skręcić z krajowej "ósemki" ok. 300 m na zachód od wiaduktu w kierunku Jarkowa.
Stacja (przystanek) obecnie posiada tylko jeden tor (jest miejsce po przynajmniej jeszcze jednym), jeden peron i nie odgrywa żadnej roli w prowadzeniu pociągów, nie ma także semaforów. Budynek stacyjny jest drewniany, parterowy i zamieszkały, o dosyć ciekawej i nie spotykanej na linii Kłodzko - Kudowa architekturze. Jego stan jest bardzo zły. Na przystanku Lewin Kłodzki nie ma już czynnej kasy, ani poczekalni. Zespół stacyjny, oprócz podstawowego budynku, tworzą jeszcze: wieża ciśnień, magazyn (widoczny częściowo na zdjęciach obok) i budynk mieszkalny w zachodniej części stacji. W latach świetności stacja znajdowała mniej więcej dwa razy większą powierzchnię niż przystanek obecnie - widać to na pocztówce prezentowanej obok.
W pobliżu stacji Lewin Kłodzki znajdują się dwa ciekawe kolejowe obiekty inżynieryjne: kamienny wiadukt zbudowany w 1903 roku przez włoskich budowniczych o długości 120 m i wysokości 27 m oraz tunel pod Szubieniczną Górą (Galgenberg) o długości 85 m.

:: Lewin Kłodzki
jest dużą wsią położoną nad potokiem Bystra (zlewisko Morza Północnego). Należy do najlepiej udokumentowanych miejsc w Kotlinie Kłodzkiej, przede wszystkim z racji znajdującej się niedaleko przełęczy Polskie Wrota (Polnische Pforte), przez którą przebiegał jeden z wariantów szlaku bursztynowego, a w czasach późniejszych droga handlowa łącząca Śląsk z Czechami. Lewin Kłodzki po raz pierwszy w dokumentach pojawił się w początkach XIII wieku, wymieniony jako posiadłość klasztoru w Broumovie, a w XV wieku uzyskał prawa miejskie. Miasteczko żyło przede wszystkim z tkactwa chałupniczego i obsługi dyliżansów (zajazdy, gospody). Po przeprowadzeniu linii kolejowej, Lewin zaczęli odwiedzać kuracjusze, w okresie międzywojennym wybudowano tu nawet basen, ale ośrodkiem sanatoryjnym czy letniskowym się nie stał, a po 1945 roku utracił nawet prawa miejskie.
Lewin Kłodzki charakteryzuje się o miejskim układem urbanistycznym z rynkiem w centrum. Do najważniejszych atrakcji należą: renesansowy kościół św. Michała Archanioła, zabudowa rynku i mieszkająca tu Violetta Villas.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Lewin Kłodzki, Lewin Kłodzki, Lewin Kłodzki, Lewin Kłodzki, Lewin Kłodzki, Lewin, Lewin, Lewin, Hummelstadt, Hummelstadt, Hummelstadt, Gomolec, Gomolec, Gomolec,, linia kolejowa Kłodzko Główne - Lewin Kłodzki - Kudowa Zdrój, Kłodzko Książek - Lewin Kłodzki - Kudowa Zdrój, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien, Violetta Villas, Violetta Villas, Violetta Villas, Violetta Villas, Przełęcz Polskie Wrota, Przełęcz Polskie Wrota, szlak bursztynowy