Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Mieroszów

 
Mieroszów - budynek stacji « Mieroszów - widok na budynek stacji od strony ulicy (22 VI 2003)
Mieroszów - budynek stacji « Mieroszów - widok na budynek stacji od strony peronów i torowiska (22 VI 2003)
Mieroszów - resztki po elektryfikacji « Mieroszów - widok na bramkę po elektryfikacji; od północy wjeżdża pociąg towarowy z ST43-354 na przodzie i ST43-335 na tyle, ta druga lokomotywa po kilkunastu minutach została odłączona od składu i rozpoczęła manewry na stacji (22 VI 2003)
Mieroszów - pociąg do Wałbrzycha Głównego « Mieroszów - z lewej pociąg towarowy, który wjechał na kilka minut przed przyjazdem pociągu osobowego 66032 z SP32-149 z Mezimésti do Wałbrzycha Głównego (22 VI 2003)
Mieroszów - pociąg do Wałbrzycha Głównego « Mieroszów - odjazd pociągu do Wałbrzycha Głównego (22 VI 2003)
Mieroszów - pocztówka przedwojenna « Mieroszów - przedwojenna pocztówka przedstawiająca trzy widoki z Mieroszowa, m.in. dworzec
Mieroszów - pocztówka przedwojenna   Mieroszów - przedwojenna pocztówka przedstawiająca panoramę dworca
::1944::   ::rozkłady jazdy::
dla stacji Mieroszów (Friedland)
 

:: Mieroszów
- miasteczko położone w Obniżeniu Mieroszowskim, w południowej części powiatu ziemskiego wałbrzyskiego, niemal na granicy polsko-czeskiej, u północno-wschodniej krawędzi Gór Stołowych (Mieroszowskie Ściany).

:: Mieroszów
- stacja w 28,033 km linii Wałbrzych Szczawienko - Granica Państwa (nr 291 wg D-29) lub w 95 km linii Wrocław Główny - Mieroszów-Meziměstí/Jelenia Góra (tab. 240 wg SRJP). Stacja Mieroszów jest stacją graniczną - linia biegnie dalej do Meziměstí, Broumova i Náchodu. Do końca II wojny światowej stacja Mieroszów nosiła nazwę Friedland i - rzecz ciekawa - nie była miejscem odprawy granicznej pomiędzy Czechami i Niemcami - stacją graniczną było Meziměstí. Krótko po II wojnie światowej stacja nazywała się Mirowsk (chociaż samo miasto otrzymało w 1945 r. nazwę Frydlant). Linia kolejowa przez Mieroszów (Wałbrzych Szczawienko - Biały Kamień - Kuźnice Świdnickie - Mieroszów - Meziměstí) została oddana do eksploatacji 15 maja 1877 roku. Wtedy też powstała w Mieroszowie, na jego wschodnich obrzeżach, stacja. Linia kolejowa przez Mieroszów, jako jedna z bocznych odnóg Śląskiej Kolei Górskiej (Schlesische Gebirgsbahn) została w jeszcze w 1914 roku - do prac elektryfikacyjnych przystąpiono w maju 1912 roku, a już 1 czerwca 1914 przez stację Mieroszów zaczęły przejeżdżać pociągi elektryczne (planowe kursy pasażerskie zestawami elektrycznymi uruchomiono 1 stycznia 1915 roku). Po II wojnie światowej trakcja elektryczna została zdemontowana i wywieziona do Związku Sowieckiego. Na stacji Mieroszów pozostało jedynie kilka bramek po trakcji, a na tory wróciły lokomotywy parowe i spalinowe. W latach 60. XX wieku zlikwidowany została część linii na odcinku Wałbrzych Szczawienko - Szczawno Zdrój - Kuźnice Świdnickie (obecnie Boguszów Gorce Wschód), natomiast na odcinku przez Mieroszów uruchomiono w 1993 roku komunikację międzynarodową (Meziměstí - Mieroszów - Wałbrzych Miasto), później przez trchę kursował pociąg relacji Wrocław Główny - Praga, a od 1 kwietnia 2004 roku zlikwidowano całkowicie ruch pasażerski, zostawiając jedynie towarowy.
Budynek dworcowy, w porównaniu z wersją oryginalną, jest architektonicznie mocno zdewastowany i pozbawiony wiaty peronowej.
Stacja Mieroszów posiada jeszcze czynną sygnalizację kształtową.

:: Mieroszów
nie ma zbyt dobrze udokumentowanej historii: prawdopodobnie został założony przez benedyktynów z Broumova w połowie XIII wieku, być może ok. 1225 roku Mieroszów otrzymał prawa miejskie (a być może ok. 1300 roku), prawdopodobnie książę świdnicki Bolko I Surowy wzniósł tu zamek, ale brak po nim jakichkolwiek śladów. A może do księstwa świdnickiego dołączył dopiero za czasów Bolka II (na to wskazuje dokument z 1355 roku), a być może Mieroszów i okolice wtedy zostały zdobyte przez cesarza Karola IV (dokumenty cesarskie z 1355 i 1356 roku). Pod koniec XIV wieku Mieroszów był własnością rodu von Seidlitz lub von Pannwitz (dokumenty nie są tu zgodne). Pierwszą pewną wiadomością o Mieroszowie jest informacja o spaleniu go przez husytów w 1427 roku, co było o tyle łatwe, że miasto nie posiadało murów. Po odbudowie Mieroszów nadal był miastem otwartym i rozwijał się dynamicznie jako osada targowa. Od XVI do XIX wieku było w posiadaniu rodu książęcego von Hochberg. Podczas wojny XXX-letniej miasto było kilkakrotnie palone, ale szybko zostało odbudowane. W 1647 roku powstał w Mieroszowie jeden z pierwszych i większych młynów papierniczych w Sudetach. Miasto było także ośrodkiem tkactwa. Największy rozwój miasta nastąpił po przeprowadzeniu linii kolejowej z Kuźnic Świdnickich do Meziměstí: zbudowano wtedy wiele nowych budynków użyteczności publicznej oraz stało się ważnym ośrodkiem turystycznym. Ten ostatni aspekt stracił na znaczeniu po II wojnie światowej, kiedy władze komunistyczne zamknęły granicę.
Mieroszów posiadana zachowany stary układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i kilkoma zabytkami (św. Michała Archanioła z XV w., zabudowania dawnego zespołu kościoła ewangelickiego, ale bez samego kościoła, który nieużywany popadł w ruinę i w latach 60. XX w. został rozebrany, domy mieszkalne i użyteczności publicznej z XVII, XVIII, XIX i XX w.).

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Mieroszów, Mieroszów, Mieroszów, Mieroszów, Mieroszów, linia kolejowa Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów - Mezimésti - Broumov, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien