Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Sosnowa

 
Sosnowa - miejsce po przystanku « Sosnowa - miejsce po przystanku, z prawej równia stacyjna, na której końcu znajdował się zapewne budynek (tam leży gruz prawdopodobnie z rozebranych obiektów przystanku Sosnowa); zdjęcie wykonane z południa na północ (29 I 2003)
Sosnowa - miejsce po przystanku « Sosnowa - miejsce po przystanku, gruz prawdopodobnie z rozebranego budynku przystanku Sosnowa (23 II 2003)
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Sosnowa (Wolmsdorf)
 

:: Sosnowa
- mała miejscowość leżąca w powiecie ząbkowickim, na południe od Kamieńca Ząbkowickiego.

:: Sosnowa
- przystanek w w 6,291 km linii Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok
(linia nr 334 wg D29 i tab. 226 wg SRJP). Przystanek do 1945 roku nazywał się Wolmsdorf, a krótko po wojnie Rogowska.
Otwarcie linii Kamieniec Ząbkowicki Mały Dworzec - Złoty Stok przez przystanek Sosnowa nastąpiło 3 listopada 1900 roku. Była to prywatna kolejka wąskotorowa 1000 mm, ekspolatowana przez firmę Kleinbahn Kamenz - Reichenstein AG (Kolejka Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok, od 1935 r. Kolejka Złotostocka SA) na podstawie ustawy o kolejkach z 1892 roku. W 1912 przekuto linię na normalnotorową.
Z historii przystanku Sosnowa warto odnotować, że 24 stycznia 1955 r. wieczorem (ok. 22.00) na tutejszym przejeździe kolejowym pod pociąg relacji Złoty Stok - Kamieniec Ząbkowicki wpadł samochód ciężarowy wiozący zespół amatorski ze Złotego Stoku, który występował w Spółdzielni Produkcyjnej w Topoli. Śmierć poniosły 4 osoby, a kilka zostało ciężko rannych.
Przystanek Sosnowa był niekorzystnie dla mieszkańców położony: na północno-wschódnim krańcu wsi (a przez wieś prowadzi szosa, przyktórej zlokalizowano przystanek PKS).
Pociągi pasażerskie jeździły przez przystanek Sosnowa do lata 1989 roku: po raz ostatni są ujęte w rozkładzie 1989/90, ale już we wrześniu 1989 ich ruch zlikwidowano (wraz z tabelą 226 Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok). Ruch towarowy odbywał się do lipca 1997, kiedy to powódź stulecia zniszczyła most na Nysie Kłodzkiej, który nie został już odbudowany. Po przystanku nie zachowały się żadne obiekty, poza równią stacyjną z gruzem, co wskazuje na istnienie w przeszłości budynku murowanego.

:: Sosnowa
nie posiada żadnych atrakcji, poza barokowym kościołem św. Mateusza z połowy XVIII w.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Sosnowa, Sosnowa, Sosnowa, linia kolejowa Kamieniec Ząbkowicki - Sosnowa - Złoty Stok, Kolejka Złotostocka, kolej, kolej, kolej, Sosnowa, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien