Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Świdnica Przedmieście

 
Świdnica Przedmieście - budynek stacji « Świdnica Przedmieście - widok na budynek stacji od strony ulicy (2 IX 2004)
Świdnica Przedmieście - budynek stacji « Świdnica Przedmieście - widok na budynek stacji od strony peronów i torowiska (2 IX 2004)
Świdnica Przedmieście - resztki po elektryfikacji « Świdnica Przedmieście - Ty45-20 z pociągiem specjalnym z Wrocławia do Jaworzyny Śląskiej przez Sobótkę i Świdnicę Przedmieście na miesiąc przed końcem regularnych kursów pasażerskich na linii Wrocław - Sobótka - Świdnica Miasto (20 V 2000)
Świdnica Przedmieście - pocztówka przedwojenna « Świdnica Przedmieście - pocztówka z 1907 roku przedstawiająca "Schweidnitz, Niederstadt Bahnhof"; warto zwrócić uwagę na nieistniejący budynek (prawdopodobnie) poczekalni (ze zbiorów autora)
Świdnica Przedmieście - rozkład jazdy « Świdnica Przedmieście - rozkład jazdy wiszący w holu dworca jeszcze we wrześniu 2004 roku, czyli 4 lata po zakończeniu kursów pasażerskich (2 IX 2004)
Świdnica Przedmieście - pociąg do Wałbrzycha Głównego « Świdnica Przedmieście - widok parowozowni/wagonowni (?), znajdującej się tuż za płotem ograniczającym stację wraz z resztakami torów i obrotnicą (24 VI 2000)
Świdnica Przedmieście - pociąg do Wałbrzycha Głównego   Świdnica Przedmieście - Ty42-1 z pociągiem specjalnym relacji Wrocław Gł. - Sobótka - Świdnica Przedmieście - Jaworzyna Śląska uruchomionym na pożeganie tej linii; zdjęcie wykonane na moście nad Bystrzycą pomiędzy stacjami Świdnica Przedmieście i Świdnica Miasto (24 VI 2000)
::1944::   ::rozkłady jazdy::
dla stacji Świdnica Przedmieście (Schweidnitz Niederstadt)
 

:: Świdnica
- miasto leżące na południowy zachód od Wrocławia, stolica powiatu świdnickiego i diecezji sudeckiej.

:: Świdnica Przedmieście
- stacja węzłowa w 58,004 km linii Wrocław - Świdnica Przedmieście - Jedlina Zdrój (nr 285 wg D-29 i tab. 223 wg SRJP) oraz początkowa dla dwukilometrowej łącznicy Świdnica Przedmieście - Świdnica Miasto (nr 771 wg D-29), która również znajdowała się w tabeli 223, jednak dopiero po likwidacji ruchu pasażerskiego do Jedliny, ten kierunek stał się głównym. Do końca II wojny światowej stacja Świdnica Przedmieście nosiła nazwę Schweidnitz Niederstadt (Świdnica Dolne Miasto), a krótko po II wojnie światowej po prostu Świdnica. Otwarcie linii kolejowej z Wrocławia (przez Kobierzyce i Sobótkę) przez stacje Kobierzyce, Sobótka i Świdnica Przedmieście nastąpiło 15 sierpnia 1898 roku. Ruch pasażerski był likwidowany stopniowo: w 1989 roku zawieszono przewozy do Jedliny Zdroju, a 23 czerwca 2000 roku do Świdnicy Miasta. Okazjonalnie przez stację Świdnica Przedmieście przejeżadżały pociągi specjalne, jak np. ten na pożeganie linii 24 czerwca 2000 roku, promocyjny przejazd szynobusu w lipcu 2003 czy 9 października 2004. Regularnie przez stację przejeżdżają kilka razy w tygodniu pociągi towarowe (zdawcze).
Stacja Świdnica Przedmieście posiada jeszcze czynną sygnalizację kształtową.

:: Świdnica
tu będzie coś o mieście

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Świdnica Przedmieście, Świdnica Przedmieście, Świdnica Przedmieście, Świdnica Przedmieście, Świdnica Przedmieście, linia kolejowa Wałbrzych Szczawienko - Mieroszów - Mezimésti - Broumov, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien