Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Jawiszów

 
Jawiszów - ślad po torze « Jawiszów - widok na przystanek w kierunku południowym, w kierunku Okrzeszyna; na pierwszym planie ślad po torze (22 VI 2003)
Jawiszów - budynek przystanku « Jawiszów - widok na budynek przystanku od strony dawnego torowiska; na budynku widać przebijącą starą nazwę przystanku - Klein Hennersdorf (22 VI 2003)
akcje Kolejki « Jawiszów - akcje Kolejki Doliny Zadrny wyemitowane w 1900 roku
::1944::
::1953::
::1955/56::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Jawiszów (Klein Hennersdorf)
 

:: Jawiszów
- wieś łańcuchowa położona w południowej części powiatu kamiennogórskiego wzdłuż rzeki Zadrny.

:: Jawiszów
- przystanek w 11,631 km linii wiodącej z Kamiennej Góry do Okrzeszyna. Do końca II wojny światowej nosił nazwę Klein Hennersdorf, a krótko po wojnie Jędrzychówek. Linia została oddana do użytku w roku 1899 jako prywatna własność spółki akcyjnej Kolejka Zadrnańska (Ziederthalbahn AG). Pociągi osobowe przez Jawiszów rozkładowo jeździły do roku 1954. Obecnie na tej linii nie odbywa się już żaden ruch, a na odcinku Krzeszów - Jawiszów - Okrzeszyn rozebrano tory.
Sam przystanek położony jest około 1 kilometra na południowy zachód od wsi, z dala od jakichkolwiek zabudowań. Budynek przystanku jest zamieszkany i prawdopodobnie dzięki temu zadbany.

:: Jawiszów
po raz pierwszy pojawił się w dokumentach w roku 1292. Przez kilka wieków należał do cystersów w Krzeszowie aż do kasaty zakonu przez władze pruskie w 1810 roku. We wsi warto zwrócić uwagę na renesansowy dwór z przełomu XVI i XVII wieku (restaurowany w XVIII w. i przebudowywany w XIX) oraz na młyn wodny z końca XVIII wieku (murowany parter i szkieletowe piętro) z zachowanymi fragmentami urządzeń produkcyjnych.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Jawiszów, Jawiszów, Jawiszów, Jawiszów, Jawiszów, linia kolejowa Kamienna Góra - Okrzeszyn, Kolejka Zadrnańska SA, Kolej Doliny Zadrny, Ziederthalbahn AG, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien