Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Świerzawa

 
Świerzawa - budynek stacji « Świerzawa - stacja znajduje się w północnej części miasteczka, przy wjeździe od strony Złotoryi i leży przy samej drodze Złotoryja - Jelenia Góra (8 XII 2002)
Świerzawa - budynek stacji « Świerzawa - widok budynku stacji wraz z powoli zarastającymi peronami i torami, których było tam 4-5 (8 XII 2002)
Świerzawa - peron « Świerzawa - zadaszenie peronu w nowej roli - służy obecnie do suszenia prania (8 XII 2002)
Świerzawa - lokomotywownia « Świerzawa - stara, nieczynna dwustanowiskowa lokomotywownia położona jest w północnej części stacji i z zewnątrz prezentuje się dużo lepiej niż od środka; po II wojnie światowej była wykorzystywana jako magazyn GS (8 XII 2002)
Świerzawa - lokomotywownia « Świerzawa - wnętrze lokomotywowni; w podłodze widać jeszcze tory, ale ogólnie to obraz nędzy i rozpaczy (8 XII 2002)
Świerzawa - wieża wodna « Świerzawa - wieża wodna, która znajduje się w południowej części stacji, za budynkiem mieszkalnym dla pracowników kolejowych (8 XII 2002)
Świerzawa - most « Świerzawa - most nad Kaczawą ok. 100 metrów na południe od stacji; zaraz za nim widać kozioł oporowy (8 XII 2002)
Świerzawa - most « Świerzawa - stara pocztówka sprzed 1905 roku znaleziona w internecie; w głębi widoczny budynek parowozowni i wieży wodnej (prawdopodobnie drewnianej), która nie zachowała się do naszych czasów, ta zachowana nie zmieściła się w kadrze po prawej stronie
Świerzawa - most « Świerzawa - stara pocztówka znaleziona w internecie; na pierwszym planie istniejąca wieża wodna a w lewo od niej budynek pracowników kolejowych
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Świerzawa (Schönau)
 

:: Świerzawa
- miejscowość w powiecie złotoryjskim, leży w dolinie Kaczawy, wzdłuż szlaku handlowego ze Złotoryi do Jeleniej Góry, 15 km na południe od Złotoryi.

:: Świerzawa
- stacja w 36,711 km linii Legnica - Marciszów (nr 249 wg SRJP) lub w 24,234 km linii Marciszów - Jerzmanice Zdrój (nr 312 wg D29). Stacja do 1945 roku nazywała się Schönau, a krótko po wojnie Sieńsk. Linia kolejowa została do Świerzawy doprowadzona ze Złotoryi w 1895 r. a w roku 1896 przedłużono ją do Marciszowa. Wtedy też wzniesiono istniejący budynek dworca z drewnianym zadaszeniem peronu wspartym na drewnianych słupach. Obok dworca postawiono sześciorodzinny dom dla pracowników kolei. Na przełomie XIX i XX w. wybudowano dwustanowiskową lokomotywownię wraz z wieżą wodną (która nie zachowała się), a w pierwszym dwudziestopięcioleciu XX w. stację z jej drugiej strony wzbogacono o kolistą wieżę ciśnień. Po wojnie linia została odbudowana w 1948 r. Parowozownia w okresie powojennym została zamieniona na magazyn GS-u i zupełnie zrujnowana. Linia przez Świerzawę jest już zamknięta - ostatnie pociągi pasażerskie przejechały tędy w 1995 roku. Od tej pory budynek stacyjny pełni jedynie funkcję mieszkalną - mieszkający tu emerytowany kolejarz na własny koszt odmalował elewację ("- bo wstyd było, przecież dworzec przy samej jest drodze") i próbuje jakoś łatać przeciekający dach.

:: Świerzawa
w dokumentach pojawia się w 1268 roku jako wieś Sonove, a już w dokumencie księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I z 1296 roku jako miasteczko. W XVI wieku Świerzawa przeszła się pod panowanie Habsburgów, lecz żeby zapobiec stagnacji gospodarczej w 1534 r. rada miejska Świerzawy wykupiła wójtostwo świerzawskie. W połowie XVI wieku większość mieszkańców przeszła na luteranizm - niedaleki Nowy Kościół stanowił w XVI wieku centrum luteranizmu na Śląsku. Wykłady prowadził tu uczeń Lutra - Melchior Hoffman.
W XVII wieku niszczyły Świerzawę pożary (w czasie jednego z nich spalił się ratusz z dokumentami miejskimi) i wojna 30-letnia. Pod koniec tego wieku Świerzawa otrzymała od cesarza Leopolda I przywilej górniczy, pozwalający na wydobywanie złota, srebra, ołowiu (ale złoża szybko się wyczerpały).
W roku 1762 r. i 1808 r. miasto strawiły kolejne duże pożary po których szybko jednak zostało odbudowane i już w roku 1818 r. Świerzawa - aż do 1932 - stała się miastem powiatowym. Wg danych z 1840 roku w posiadała dwa młyny wodne, cztery gorzelnie, 1 browar, a 4 razy w roku odbywał się tu jarmark i targi bydła.
Koniec XIX wieku to szybki rozwój miasta - wybudowano nowe drogi, około 1885 r. wybudowano gazownię miejską, w 1897 r. założono sieć elektryczną, a w latach 1909-1920 zbudowano łaźnię miejską z ciepłą wodą, z której mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.
W 1932 r. Świerzawa, w wyniku reformy administracyjnej, utraciła status miasta powiatowego, została przyłączona do powiatu złotoryjskiego i tak z drobnymi przerwami jest do dzisiaj.
Podczas II wojny światowej Świerzawa nie została zniszczona, ale po wojnie traci prawa miejskie, by otrzymać je z powrotem w 1984 roku.
Najważniejsze atrakcje Świerzawy to:
- późnoromański kościół XIII-wieczny św. św. Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej z gotycką wieżą, a wewnątrz kamienną chrzcielnicą z XIV w., kamiennymi epitafiami i płytami nagrobnymi na ścianach z XVI w.; w 1977 roku w czasie prac konserwatorskich odsłonięto tu aż 5 bardzo starych warstw malowideł ściennych w części prezbiterialnej - najstarsza warstwa to unikatowe w skali kraju, prawdopodobnie XIII w. freski o charakterze zooficznym (przedstawiają zwierzęta),
- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, budowany przez 100 lat od lat 80-tych XIV w. a następnie przebudowany przez kolejne kilkaset lat; warto obejrzeć tu dwa portale przy wejściach; w środku na uwagę zasługuje późnogotycka chrzcielnica, z pokrywą, ołtarz XVIII-wieczny autorstwa Klahra Młodszego i figury świętych z XVIII w.,
W okolicy można zobaczyć "Organy Wielisławskie", piętnastowieczne sztolnie kopalni złota i miedzi, a na szczycie Wielisławki ruiny kamiennego zamku rycerskiego.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Świerzawa, Świerzawa, Świerzawa, Świerzawa, Świerzawa, linia kolejowa Legnica - Złotoryja - Jerzmanice Zdrój - Świerzawa - Marciszów, linia kolejowa Marciszów - Świerzawa - Jerzmanice Zdrój, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien