Kolej na Dolnym ¦l±sku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Targowica

 
Targowica - miejsce po budynku przystanku « Targowica - widok budynku przystanku od strony toru - jest on w fatalnym stanie: okna powybijane, w ¶rodku ¶lady po pijackich imprezach, pozbawiony wszystkiego, co miało jak±kolwiek warto¶ć (28 VII 2004)
Zwrócona - widok w kierunku północnym « Targowica - widok na północ, w kierunku stacji Szklary Z±bkowickie; kilkana¶cie metrów dalej, za skrzyżowaniem z drog±, linia wchodzi w wykop lub w±wóz, czego już na tym zdjęciu nie widać (28 VII 2004)
Zwrócona - wnętrze budynku przystanku « Targowica - wnętrze budynku przystanku to obraz nędzy i rozpaczy (28 VII 2004)
Zwrócona - widok w kierunku północnym « Targowica - widok na północ, w kierunku stacji Szklary Z±bkowickie; kilkana¶cie metrów dalej, za skrzyżowaniem z drog±, linia wchodzi w wykop lub w±wóz, czego już na tym zdjęciu nie widać (28 VII 2004)
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
 

::rozkłady jazdy::
dla przystanku Targowica
(Protzan)

 

:: Targowica
- miejscowo¶ć w powiecie z±bkowickim leż±ca na 2 km na północ od Z±bkowic.

:: Targowica
- przystanek w 34,505 km linii ze Strzelina do Z±bkowic ¦l±skich, a według D-29 w 24,908 km linii z Kondratowic przez Ciepłowody do Z±bkowic ¦l±skich Małego Dworca (linia nr 320). W sieciowym Rozkładzie Jazdy Poci±gów Zwrócona znajdowała się tabeli 225. Przystanek do 1945 roku nazywał się Protzan, krótko po wojnie Procanów. Linię przez Zwrócon± otwarto 1 listopada 1908 roku. Była to prywatna linia spółki akcyjnej Kolej Powiatowa Z±bkowicko - Ziębicko - Niemczańska (Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG), od 1935 roku nosz±cej nazwę Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA (Frankensteiner Kreisbahn AG), obsługuj±ca ruch lokalny na trasach Srebrna Góra - Z±bkowice ¦l±skie i Z±bkowice ¦l±skie - Zwrócona - Ciepłowody - Kondratowice/Henryków. Przystanek znajdował się przy wjeĽdzie do miejscowo¶ci od strony Z±bkowic, na jej południowo-wschodnim krańcu. Obecnie ani linia, ani (tym bardziej) przystanek nie s± używane. Ruch osobowy przez Zwrócon± do Kondratowic (i dalej do Strzelina) został zlikwidowany w 1 wrze¶nia 1989 roku, towarowy w latach 90. XX wieku. Budynek przystanku jest opuszczony, niezagospodarowny i powoli popada w ruinę. Przystanek prawdopodobnie posiadał jaki¶dodatkowy tor lub bocznicę - była to linia prywatna, nastawiona na czerpanie zysków przy każdej okazji - chociaż nie można tego stwierdzić kategorycznie.

:: Targowica
to duża i stara wie¶ łańcuchowa. W¶ród jej atrakcji warto wymienić gotycki ko¶ciół ¶w. Piotra i Pawła z XV wieku (z wież± z ok. 1500 roku na zewn±trz i drewnian± polichromowan± rzeĽb± Madonny z 1501 r. w ¶rodku) oraz barokowy dwór z połowy XVIII wieku. Zwrócona to miejscowo¶ć posiadaj±ca swoj± stronę internetow±, gdzie można poczytać trochę o jej historii i przedwojennych mieszkańcach.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

Zwrócona, Zwrócona, Zwrócona, Zwrócona, Zwrócona, Protzan, Protzan, Procanów, Procanów, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG, Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG, Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA, Kolej Powiatowa Z±bkowicko - Ziębicko - Niemczańska SA, linia kolejowa Kondratowice - Zwrócona - Z±bkowice ¦l±skie, kolej, kolej, kolej, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, koleje Dolnego ¦l±ska, kolej na Dolnym ¦l±sku, kolej, Dolny ¦l±sk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolno¶l±skie, kolejnictwo dolno¶l±skie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien, Lenz & Co.