Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski

 
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - resztki budynku stacji « pozostałości po Dworcu Marchijsko-Dolnośląskim w kiczowatej scenerii zachodzącego słońca; zachowany obecnie fragment to prawa część fasady (30 X 2002)
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - budynek stacji na pocztówce « Dworzec Marchijsko-Dolnośląski na pocztówce z 1899 roku
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski na starej pocztówce   Dworzec Marchijsko-Dolnośląski na pocztówce z początku XX wieku (1903 r.), pokazany jako tło dla Dworca Świebodzkiego
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski na starym zdjęciu « Dworzec Marchijsko-Dolnośląski na starej fotografii znalezionej w internecie
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - elektryfikacja « pozostałość po elektryfikacji odcinka Dworzec Marchijsko-Dolnośląski (wtedy juz Breslau West-Güter Bahnhof) - Wrocław Gądów przy ul. Robotniczej, niedaleko wiaduktu nad ul. Smolecką obok pl. Strzegomskiego (20 I 2003)
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - wiadukt « wiadukt na odcinku Dworzec Marchijsko-Dolnośląski - Wrocław Gądów nad ul. Smolecką obok pl. Strzegomskiego; wg planu Wrocławia z lat 20. XX wieku (skala 1:25.000) znajdowało się na nim 5 torów (24 X 2002)
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - koniec torów « koniec torów ok. 100 m za wiaduktem nad ul. Smolecką; stąd rozpoczynało się odbicie Kolei Prawego Brzegu Odry (KPBO) z Dworca Miejskiego KPBO do głównej stacji tej spółki - Wrocław Nadodrze (24 X 2002)
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - zakręt « z linii KPBO zrobiono bocznicę (przed 1945 r.), a po wybudowaniu linii tramwajowej na ul. Robotniczej (przełom lat 40. i 50. XX w.) stworzono tu jedyne we Wrocławiu miejsce łączenia się torów kolejowych z tramwajowymi służące do rozładunku zakupionych przez miasto tramwajów (24 X 2002)
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - tor w jezdni « tor w jezdni na odcinku Dworzec Marchijsko-Dolośląski - Wrocław Gądów obok miejsca opisanego powyżej (24 X 2002)
Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - wiadukt « wiadukt linii przez Wroclaw Mikołajów do Poznania i Warszawy; dołem obecnie jeżdżą tramwaje do pętli przy ul. Robotniczej zbudowanej w PRL na potrzeby klasy robotniczej Dolmelu i Pafawagu (24 X 2002)
 

:: Wrocław
- stolica województwa dolnośląskiego.

:: Dworzec Dolnośląsko-Marchijski we Wrocławiu
który w ciągu całej historii swojego istnienia nosił nazwy: najpierw Niederschlesiche-Markische Eisenbahn Bahnhof, od 1909 r. West-Güter Bahnhof, po 1945 Wrocław Zachodni został zbudowany w latach 1843-1844 w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Świebodzkiego (przy ob. Placu Orląt Lwowskich). Był to dworzec czołowy Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej, wiodącej z Berlina. Budynek dworca został zaprojektowany w stylu renesansowej willi włoskiej. Osią założenia architektonicznego były tory, otoczone przez wybudowane do nich równolegle dwa skrzydła dworca, połączone od strony miasta dwiema wieżami i trzema łukami. Środkowy największy łuk został ozdobiony dwiema smukłymi wieżyczkami. nad peronami dworca wzosiła się stalowa konstrukcja podtrzymująca szklany dach. Ruch pociągów z dworca do Legnicy rozpoczął się 18/19 października 1844, w październiku 1845 roku do Bolesławca, a we wrześniu 1846 roku do Frankfurtu i Berlina. W kwietniu 1847 roku oddano do eksploatacji łącznicę do Dworca Górnośląskiego, która przez pierwsze 3 lata była obsługiwana trakcją konną. Po pewnym czasie Dworzec Dolnośląsko-Marchijski połaczono ze znajdującym się w pobliżu Dworcem Miejskim Kolei Prawego Brzegu Odry. Jednak od początku XX wieku Dworzec Dolnośląski powoli zaczął tracić na znaczeniu: od 1908 roku odjeżdżały z niego jedynie pociągi podmiejskie do Leśnicy, która wtedy znajdowała się poza Wrocławiem, (pociągi osobowe były odprawiane z Dworca Głównego lub Świebodzkiego), ale już rok później zlikwidowano i te połączenia, a dworzec zaczął pełnić funkcję dworca towarowego, na dodatek jedynie w ruchu lokalnym, w oparciu o stację rozrządową Wrocław Gądów. Na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku jego budowla została w dużej części rozebrana. Krótko po II wojnie światowej funkcjonował pod nazwą Wrocław Zachodni. W roku 1985 został wpisany do rejestru zabytków (co być może uratuje go przez wyburzeniem). W latach 90-tych XX wieku Dworzec Dolnośląsko-Marchijski należał do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która chciała go remontować, jednak nic z tego nie wyszło i budynek został przejęty przez wojewodę dolnośląskiego, a następnie w 1999 roku przekazany przez niego starostwu powiatowemu. Obecny właściciel chce budynek sprzedać, a póki co zamurował okna na parterze, zabezpieczając go przed dewastacją - stropy są drewniane i w starostwie bali się, że dworzec spłonie podczas jakiejś libacji. W tej chwili Dworzec Dolnośląsko-Marchijski nie jest w żaden sposób wykorzystywany i, czekając na nowego właściciela, popada w ruinę.

:: Wrocław
- opis miasta umieszczono przy stacji Wrocław Główny.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski, Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski, Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski, Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski, Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski, Breslau Niederschlesiche-Markische Eisenbahn Bahnhof, Breslau Niederschlesiche-Markische Eisenbahn Bahnhof, linia kolejowa Wrocław Dworzec Dolnośląsko-Marchijski - Legnica - Węgliniec - Berlin, NME, NME, NME, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien, Breslau, Breslau