Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Bardo Śląskie

 
Bardo Śląskie - budynek przystanku « Bardo Śląskie - widok na budynek przystanku i peron dla jadących w kierunku Kłodzka; tutaj znajduje się czynna (jeszcze) kasa biletowa i poczekalnia dla podróżnych (29 I 2003)
Bardo Śląskie - wiata « Bardo Śląskie - peron i wiata dla jadących w kierunku Wrocławia; budynek za wiatą jest nieczynny i z lekka zdewastowany (29 I 2003)
Bardo Śląskie - perony « Bardo Śląskie - widok w kierunku Wrocławia, od strony tunelu; w centralnej części zdjęcia kładka dla pieszych umożliwiająca przejście z peronu na peron; w głębi, po lewej stronie, widać wieże sanktuarium (29 I 2003)
Bardo Śląskie - tunel « Bardo Śląskie - wjazd do tunelu; tunel ten jest jednokomorowy, dwutorowy, ze wzmocnionymi łamanym kamieniem ścianami i ma długość 364 m; przebito go 4 XII 1872 roku (29 I 2003)
Bardo Śląskie - pocztówka przedwojenna « Bardo Śląskie - pocztówka przedwojenna z ujęciem w stronę Kłodzka; na pierwszym planie widać kościół i klasztor, a pomiędzy nimi i Nysą Kłodzką - linię kolejową
Bardo Śląskie - pocztówka przedwojenna « Bardo Śląskie - pocztówka przedwojenna z widokiem na miejscowość w ujęciu w stronę Wrocławia, niestety nie widać na niej przystanku kolejowego, który znajduje się przed mostem na Nysie Kłodzkiej
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Bardo Śląskie (Wartha Stadt)
 

:: Bardo Śląskie
- miejscowość z ponad 900-letnią historią, malowniczo położona na terenie powiatu ząbkowickiego w przełomie Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie.

:: Bardo Śląskie
- przystanek w 84,440 km linii kolejowej z Wrocławia do Międzylesia. Przed wojną nosił nazwę Wartha Stadt, zaś krótko po wojnie Barda Śląska. Kolej dotarła tu w roku 1872 od strony Wrocławia. Odcinek do Kłodzka otwarto dopiero w grudniu 1874 roku, jednak przystanek Wartha Stadt (Bardo Śląskie) powstał dopiero w 1905 roku.
Obecnie przystanek Bardo Śląskie posiada dwa perony połączone przejściem nad torami. Każdy z peronów posiada swój budynek stacyjny, z tym że wykorzystywany jest tylko leżący przy torze w kierunku Kłodzka: znajduje się w nim zarówno czynna kasa jak i poczekalnia. Oba perony wyposażone są w wiaty.
Tuż za południowym końcem przystanku linia wchodzi do jednokomorowego, dwutorowego tunelu o długości 364 metrów, przebitego pod Tunelową Górą (Tunnelberg - ta nazwa szczytu funkcjonuje od czasu powstania tunelu, wcześniej góra nosiła nazwę Prause Berg) na "Barbórkę" 1872 roku (chociaż ruch pociągów zainaugurowano dopiero 2 lata później). Ciekawostką jest, że przy jego budowie zatrudniono specjalistów kamieniarzy z Włoch, którzy wykuli dla torowiska również półkę skalną za tunelem w zboczu doliny Nysy Kłodzkiej; najbliższym przystankiem po drugiej stronie jest Ławica.

:: Bardo Śląskie
jest uważane za jedną z najstarszych miejscowości w tej części Sudetów, bo już na przełomie IX i X wieku istniał tu gród Ślężan, a po wcieleniu Śląska do Polski Bardo zostało kasztelanią książęcą. W roku 1299 Bardo zostało kupione od wójta Ząbkowic Śląskich przez cystersów z Kamieńca i było w ich posiadaniu do kasaty zakonu w 1810 roku. Bardo, jako miasteczko na pograniczu i położone w strategicznie ważnym miejscu, było często plądrowane podczas wojen (1039 - Brzetysław I, 1096 - Brzetysław II, 1425-30 - husyci, 1457 - wojska pretendentów do tronu czeskiego, 1471 - wojska czeskie, później wojna 30-letnia, wojny śląskie, wojny napoleońskie), ale potem zawsze sprawnie odbudowywane.
Bardo Śląskie jest uważane za najstarszą maryjną miejscowość pielgrzymkową w Polsce (od 1270 r.). W barokowym kościele Nawiedzenia NMP znajduje się cudowna figurka Matki Boskiej Bardzkiej z XIII w.
W Bardzie warto również obejrzeć zachowany stary układ urbanistyczny a także Muzeum Sztuki Sakralnej, które znajduje się w klasztorze o.o. redemptorystów, ruchomą szopkę, kaplicę górską, kaplice różańcowe, drogę krzyżową i kamienny most drogowy z XVI w., wielokrotnie przebudowywany i odbudowany po zniszczeniach 1945 roku.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Bardo Śląskie, Bardo Śląskie, Bardo Śląskie, Bardo Śląskie, Bardo Śląskie, Wartha Stadt, linia kolejowa Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko - Międzylesie, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien