Kolej na Dolnym ¦l±sku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Szklary Z±bkowickie

 
Szklary Z±bkowickie - panorama przystanku « Szklary Z±bkowickie - miejsce po stacji; tory s± ukradzione na długo¶ci kilkudziesięciu metrów, zostały tylko ¶lady po podkładach; zdjęcie jest robione w kierunku zachodnim ze skarpy, któr± biegł (również rozebrany) tor do kopalni niklu (22 III 2005)
Szklary Z±bkowickie - tu był budynek przystanku « Szklary Z±bkowickie - miejsce, w którym prawdopodobnie znajdował się budynek stacji; widać resztki podkładów betonowych; zdjęcie wykonane w kierunku pólnocno-zachodnim (22 III 2005)
Szklary Z±bkowickie - przejazd przez drogę « Szklary Z±bkowickie - słupek hektometrowy obok dawnego toru do kopalni, na skarpie, z której były wykonane dwa pierwsze zdjęcia (22 III 2005)
Szklary Z±bkowickie - trasa do Z±bkowic « Szklary Z±bkowickie - zapewne dawna waga kolejowa, zlokalizowana w miejscu, w którym odchodziła od linii bocznica do kopalni; znajduje się kilkaset metrów na północ od czę¶ci osobowej stacji (22 III 2005)
Szklary Z±bkowickie - trasa do Z±bkowic « Szklary Z±bkowickie - przecięcie ( dosłowne) linii Kondratowice - Z±bkowice ¦l±skie przez drogę krajow± nr 8 kilkaset metrów na południe od stacji Szklary Z±bkowickie w kierunku stacji Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec, widok na północ (22 III 2005)
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
 

::rozkłady jazdy::
dla stacji Szklary Z±bkowickie (Nickelwerke)

 

:: Szklary Z±bkowickie
- miejscowo¶ć w powiecie z±bkowickim.

:: Szklary Z±bkowickie
- nieczynna stacja w 20,888 km linii 320 (wg D-29) Kondratowice (Mały Dworzec) - Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec lub 30,485 km linii Brzeg - Strzelin - Z±bkowice ¦l±skie (wg tabeli 225 SRJP). Stacja do 1945 roku nazywała się Gläsendorf, Zülzendorf Nickelwerke, a krótko po II wojnie ¶wiatowej Nikielsk. Była to stacja prywatnej linii kolejowej będ±cej własno¶ci± firmy Kolej Powiatowa Z±bkowicko - Ziębicko - Niemczańskia (Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG), od 1935 roku nosz±cej nazwę Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA (Frankensteiner Kreisbahn AG), obsługuj±cej ruch lokalny na trasach Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - Ciepłowody - Kondratowice Mały Dworzec, Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - Ciepłowody - Henryków Mały Dworzec oraz Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - Srebrna Góra.
Linię kolejow± przez Szklary Z±bkowickie oddano do użytku 1 listopada 1908 roku w oparciu o prusk± ustawę o kolejkach prywatnych z 1892 roku. Ruch pasażerski został zlikwidowany najpierw do Henrykowa ok. 1987 roku, a następnie do Kondratowic (i dalej do Strzelina i Brzegu) 1 wrze¶nia 1989 roku. Ruch towarowy przez Szklary Z±bkowickie prawdopodobnie potrwał kilka lat dłużej. Stacja znajdowała się na południowej granicy linii zabudowy miejscowo¶ci. Budynek stacyjny już nie istnieje. Tory s± zaro¶nięte, z ogromnymi ubytkami, a na przejeĽdzie za stacj± wycięte z jezdni drogi krajowej nr 8.

:: Szklary Z±bkowickie
ciekawa miejscowo¶ć, w której warto zobaczyć tereny górnicze d. kopalni rud niklowych, gdzie występuje najcenniejszy kamień szlachetny Polski - chryzopraz.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

Szklary Z±bkowickie, Szklary Z±bkowickie, Szklary Z±bkowickie, Szklary Z±bkowickie, Szklary Z±bkowickie, Gläsendorf, Zülzendorf Nickelwerke, Nikielsk, Gläsendorf, Zülzendorf Nickelwerke, Nikielsk, Gläsendorf, Zülzendorf Nickelwerke, Nikielsk, Gläsendorf, Zülzendorf Nickelwerke, Nikielsk, Gläsendorf, Zülzendorf Nickelwerke, Nikielsk, Gläsendorf, Zülzendorf Nickelwerke, Nikielsk, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG, Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG, Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA, Kolej Powiatowa Z±bkowicko - Ziębicko - Niemczańska SA, linia kolejowa Kondratowice - Ciepłowody - Szklary Z±bkowickie - Z±bkowice ¦l±skie, kolej, kolej, kolej, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, koleje Dolnego ¦l±ska, kolej na Dolnym ¦l±sku, kolej, Dolny ¦l±sk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolno¶l±skie, kolejnictwo dolno¶l±skie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien