Kolej na Dolnym ¦l±sku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec

 
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - pocztówka przedwojenna « Z±bkowice ¦l±skie - budynek
"Małego Dworca" na starej pocztówce; pocztówka została znaleziona przeze mnie kiedy¶ w internecie i - niestety - nie mam żadnych informacji o roku wydania, autorze obrazka czy obecnym wła¶cicielu
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - pocztówka z 1915 r. « Z±bkowice ¦l±skie - a to z kolei pocztówka wysłana w 1915 roku z budynkiem "Małego Dworca"; ujęcie podobne, jak u góry, tylko bez poci±gu, za to jako¶ć skanu po otwarciu okna zdecydowanie lepsza
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec « Z±bkowice ¦l±skie - budynek
"Małego Dworca" od strony peronów. Jeszcze w latach 80-tych XX wieku było tutaj 4-5 czynnych torów. Budynek jest czę¶ciowo zamieszkały a dawne magazyny kolejowe powynajmowane firmom (maj 1999)
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - widok budynku stacji od strony zachodniej w kierunku jej czoła
- po prawej stronie zdjęcia znajdowały się perony, po lewej dojazd do stacji; w głębi
prze¶wituje bryła dworca kolei państwowej (11 IV 2004)
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - żuraw « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - żuraw do zaopatrywania
parowozów w wodę w zachodniej
czę¶ci stacji (maj 1999)
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - tor do linii państwowej « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - miejsce doj¶cia toru ł±cz±cego "Mały Dworzec" Z±bkowickiej Kolejki Powiatowej z lini± państwow± w północno-zachodniej czę¶ci stacji Z±bkowice ¦l±skie
(11 IV 2004)
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - tor do  Srebrnej Góry « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - resztki torów na szlaku Z±bkowice
¦l±skie Mały Dworzec - Srebrna Góra na zaasfalowanym przejeĽdzie przez drogę Z±bkowice ¦l±skie - Dzierżoniów; w głębi widać ¶lad torowiska w wykopie zakręcaj±cym w kierunku stacji Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec (11 IV 2004)
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - szlak do Srebrnej Góry « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - mostek nad strumieniem na trasie
do Srebrnej Góry, zaraz
za skrzyżowaniem z drog± Z±bkowice ¦l±skie - Dzierżoniów (11 IV 2004)
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - parowóz Elna « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - zdjęcie parowozu-tendrzaka ELNA nr 141 z archiwum Bellingrodt, miejsce i czas wykonania fotografii nieznany
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - parowóz Elna « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - zdjęcie parowozu-tendrzaka pruskiej serii T3 nr 25 z archiwum Bellingrodt, miejsce i czas wykonania fotografii nieznany
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - akcje « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - akcje firmy Z±bkowicko-Ziębicko-Niemczańska Kolej Powiatowa SA (Frankenstein-Münsterberg-Nimptsch'er Kreisbahn Aktiengesellschaft). wyemitowane 20 grudnia 1910 r. Skan akcji został znaleziony w internecie, na jednej z aukcji.
Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - okolice « Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - pocztówka z 1916 roku przedstawiaj±ce mapę okolic Z±bkowic ¦l±skich - wyraĽnie widać położenie obu z±bkowickich stacji oraz linii kolejowych położonych na południe od miasta

::1944::
::1953::
::1955/56::
::1960/61::
::1966/67::
::1969/70::
::1976/77::
::1980/81::
::1985/86::

 

::rozkłady jazdy::
dla stacji Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec
(Frankenstein Kleinbahnhof) w kierunku Kondratowic i Brzegu przez Ciepłowody

::1944::
::1953::
::1955/56::
::1960/61::
::1966/67::
::1969/70::
::1976/77::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec
(Frankenstein Kleinbahnhof) w kierunku Dzierżoniowa przez Srebrn± Górę
 

:: Z±bkowice ¦l±skie
- stolica powiatu z±bkowickiego leż±cego na Przedgórzu Sudeckim, 65 km na południe od Wrocławia.

:: Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec
- stacja pocz±tkowa dla (rozebranej) linii Z±bkowice ¦l±skie - Srebrna Góra (- Dzierżoniów) i końcowa w jej 26,891 km dla linii Kondratowice - Ciepłowody - Z±bkowice ¦l±skie (tab. 225 wg SRJP oraz linia nr 320 wg D-29); do 1945 roku nazywała się Frankenstein Kleinbahnhof i stanowiła główn± stację prywatnej linii kolejowej będ±cej własno¶ci± spółki akcyjnej pod nazw± Kolej Powiatowa Z±bkowicko - Ziębicko - Niemczańska (Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG), od 1935 roku nosz±cej nazwę Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA (Frankensteiner Kreisbahn AG). Spółka powstała w 1907 roku, a już w 1 listopada 1908 roku uruchomiono poł±czenia Srebrna Góra - Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec - Ciepłowody - Kondratowice Mały Dworzec/Henryków Mały Dworzec. Akcjonariuszami firmy było państwo pruskie, powiaty: z±bkowicki, ziębicki i niemczański oraz firma Lenz & Co. GmbH (prowadz±ca przewozy na większo¶ci ¶l±skich kolejek powstałych na mocy ustawy o kolejkach z 1892 roku). Od 8 stycznia 1938 roku (inne Ľródła podaj± rok 1935) firma działała pod nazw± Frankensteiner Kreisbahn AG (Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA) i ze zmienionym akcjonariatem, do którego należeli m.in. państwo pruskie (25%), powiat z±bkowicki (16%), miasto Z±bkowice ¦l±skie (11,7%), Schlesische Nickelwerke (6,2% - eksploatuj±ca kopalnię niklu w leż±cej 5 km na północ od Z±bkowic miejscowo¶ci Szklary, zapewne jeden z największych klientów kolejki), powiat dzierżoniowski (5,8%), powiat strzeliński (3,4%). obsługuj±cej ruch lokalny na trasach Srebrna Góra - Z±bkowice ¦l±skie - Ciepłowody - Kondratowice/Henryków.
Po wojnie prawdopodobnie nosiła nazwę wspóln± z "dużym dworcem" - Zębkowice nad Sedln±, ale w ¶wiadomo¶ci mieszkańców i podróżnych (a nawet na wisz±cym w holu "dużej stacji" rozkładzie jazdy) funkcjonowała jako Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec. Stacja położona jest ok. 100 m na zachód od stacji linii państwowej (zbudowanej w 49,686 km linii Jaworzyna ¦l±ska - Nysa), ponieważ linie prywatne (powiatowe) w my¶l pruskiej ustawy o kolejkach prywatnych musiały posiadać osobn± stację. Obie stacje ł±czył jeden tor wychodz±cy w zachodniej czę¶ci stacji linii państwowej. Ruch osobowy do Srebrnej Góry został zlikwidowany w maju 1977 roku, a do Kondratowic (i dalej do Strzelina) w lecie
1989 roku.

:: Z±bkowice ¦l±skie
słyn± z Krzywej Wieży obok ko¶cioła ¶w. Anny i ruin zamku, gdzie odbywa się Folk Fiesta. Więcej informacji przy opisie głównej stacji w Z±bkowicach.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec, Z±bkowice ¦l±skie Mały Dworzec, Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowice ¦l±skie, Z±bkowice ¦l±skie, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein Kleinbahnhof, Frankenstein Kleinbahnhof, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankensteiner Kreisbahn AG, Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG, Frankenstein - Münsterberg - Nimptscher Kreisbahn AG, Z±bkowicka Kolej Powiatowa SA, Kolej Powiatowa Z±bkowicko - Ziębicko - Niemczańska SA, linia kolejowa Kondratowice - Z±bkowice ¦l±skie, linia kolejowa Z±bkowice ¦l±skie - Srebrna Góra - Dzierżoniów, kolej, kolej, kolej, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, Dolny ¦l±sk, koleje Dolnego ¦l±ska, kolej na Dolnym ¦l±sku, kolej, Dolny ¦l±sk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolno¶l±skie, kolejnictwo dolno¶l±skie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien