Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Kamieniec Ząbkowicki

 
Kamieniec Ząbkowicki - przedwojenna pocztówka « Kamieniec Ząbkowicki - dworzec na znalezionej w internecie starej pocztówce z początku XX wieku
Kamieniec Ząbkowicki - przedwojenna pocztówka « Kamieniec Ząbkowicki - dworzec na starej pocztówce, ale ciężko ją datować, bo jest czysta bez obiegu pocztowego; zwraca natomiast uwagę brak (tak, jak i na górnej kartce) przejść pod peronami (ze zbiorów autora)
Kamieniec Ząbkowicki - front dworca « Kamieniec Ząbkowicki - budynek dworca od strony dojazdu; z prawej strony zdjęcia znajduje się część osobowa stacji (perony do Kłodzka, Wrocławia, Nysy i Jaworzyny Śląskiej, a także nieczynny do Złotego Stoku), a z prawej - towarowa (24 V 2004)
Kamieniec Ząbkowicki - dworzec « Kamieniec Ząbkowicki - widok budynku stacji od strony części towarowej (północno-zachodniej), z której podobno przez pewien czas w latach 60. XX w. odprawiano pociągi w kierunku Ząbkowic Śląskich (24 V 2004)
Kamieniec Ząbkowicki - perony « Kamieniec Ząbkowicki - widok budynku stacji od strony części osobowej (południowo-wschodniej), z przejściem podziemnym na perony (24 V 2004)
Kamieniec Ząbkowicki - perony « Kamieniec Ząbkowicki - peron drugi centralnie, peron pierwszy - z lewej strony - z pociągiem do Kłodzka, peron trzeci - z prawej strony - z pociągiem do Jaworzyny Śląskiej w podwójnej trakcji: (24 V 2004)
Kamieniec Ząbkowicki - peron « Kamieniec Ząbkowicki - peron, z którego kiedyś odjeżdżały pociągi do Złotego Stoku, po przebudowaniu linii Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok na normalnotorową; pociągi osobowe do Złotego Stoku nie kursują od 1989 roku (24 V 2004)

Kamieniec Ząbkowicki - wieże wodne

« Kamieniec Ząbkowicki - wieże wodne po drodze do parowozowni/lokomotywowni (24 V 2004)
Kamieniec Ząbkowicki - stary napis « Kamieniec Ząbkowicki - widok na wyłaniającą się niemiecką nazwę stacji na budynku kolejowym ok. 100 metrów za końcem peronów w kierunku południowo-zachodnim (24 V 2004)
Kamieniec Ząbkowicki - nastawnia « Kamieniec Ząbkowicki - widok na nastawnię KZ (24 V 2004)
Kamieniec Ząbkowicki - wiadukt «

Kamieniec Ząbkowicki - wiadukt linii do Kłodzka nad drogą do Ząbkowic Śląskich (23 XI 2003)

::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla stacji Kamieniec Ząbkowicki (Camenz/Kamenz)
 

:: Kamieniec Ząbkowicki
- miejscowość - jedna z najstarszych na Dolnym Śląsku - leżąca
w powiecie ząbkowickim, w Obniżeniu Otmuchowskim, nad Nysą Kłodzką na południowy wschód od Ząbkowic Śląskich.

:: Kamieniec Ząbkowicki
- ważna stacja węzłowa w 71,886 km linii Wrocław - Międzylesie
(linia 276 wg D29 i 230 wg SRJP), w 177,220 km linii Katowice - Legnica (linia 137 wg D29, a wg SRJP linia 235 Kędzierzyn Koźle - Jaworzyna Śląska) oraz początkowa nieczynnej dla linii do Złotego Stoku (linia 334 wg D29 i 226 wg SRJP). Stacja do 1945 roku nazywała się Camenz i Kamenz, a krótko po wojnie Kamienice nad Ochlą.
Pierwszy pociąg dotarł do Kamieńca Ząbkowickiego z Wrocławia
8 czerwca 1873. By ło to następstwem rezygnacji z poprowadzenia połączenia przez Ząbkowice Śląskie, które okazało się droższe ze względy na konieczność budowy obiektów inżynieryjnych. Budująca linię Spółka Kolei Górnośląskiej (OSE) wybrała rozwiązanie tańsze - przejście do Kłodzka doliną Nysy Kłodzkiej. Już w kwietniu następnego roku (1 IV 1874) oddano do użytku kolejną linię wychodzącą ze stacji: będący częścią magistrali podsudeckiej odcinek Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Ślaskie (jednotorowy; drugi tor położono we wrześniu 1911 roku). W grudniu 1874 roku przedłużono magistralę podsudecką na wschód oddając do użytku odcinek Kamieniec Ząbkowicki - Goświnowice na trasie do Kędzierzyna; całą położoną na wschód od Kamieńca części magistarli podsudeckiej uruchomiono w 1876 roku. W 1900 roku (3 XI 1900) otwarto ostatnie połączenie wychodzące z Kamieńca Ząbkowickiego - prywatną linię Kolei Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok (od 1935 roku Kolejka Złotostocka SA) , początkowo wąskotorowej i wychodzącej z osobnego "Małego Dworca", który uległ likwidacji po przekuciu linii na normalny tor w 1912 roku; wtedy też odwrócono bieg linii przy samej stacji i "wpięto" ją do dworca państwowego. Ta ostatnia linia została zlikwidowana w 1989 roku dla ruchu pasażerskiego, a w 1997 - po zerwaniu mostu na Nysie Kłodzkiej koło Byczenia - dla ruchu towarowego.
Stacja została gruntownie zmodernizowana na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku - wtedy m.in. rozdzielono część towarową od osobowej, a odcinek ze Strzelina wyposażono w elektryczną blokadę liniową (1925) oraz rozpoczęto przygotowania do ułożenia drugiego toru na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki.
W trakcie działań wojennych wojska kolejowe ZSSR prawdopodobnie przekuły jeden tor linii Prudnik - Nysa - Kamieniec Ząbkowicki - Świdnica - Jaworzyna Śląska - Legnica na szeroki, który po wykorzystaniu przez wojsko został zdemontowany. Na odcinku Kamieniec Ząbkowicki - Świdnica Kraszowice nie odbudowano drugiego toru.
Trakcja elektryczna dotarła do Kamieńca Ząbkowickiego
16 stycznia 2001 roku, a pół roku później pociągi elektryczne jeździły już na odcinku Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne (16.06.1991). Stacja jest położona ok. 3 km na północny wschód od miejscowości Odcinek do Kłodzka prowadzi, zaraz za stacją, przez 3-przesłowy kamienny most, a odcinek do Jaworzyny zatacza szeroki łuk na południe, aby skręcając następnie na północ przejść nad linią do Międzylesia.

:: Kamieniec Ząbkowicki
jest znany przede wszystkim z pałacu Hohezollernów, spalonego po wojnie przez żołnierzy sowieckich, oraz z klasztoru pocysterskiego z XIII wieku.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki, linia kolejowa Wrocław Główny - Międzylesie, Katowice - Kamieniec Ząbkowicki - Legnica, Jaworzyna Śląska - Nysa, Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok, Kolejka Złotostocka, kolej, kolej, kolej, Kamieniec Ząbkowicki, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien