Kolej na Dolnym Śląsku

   
      :: stacje::  
   
 
  :: stacje :: linie :: rozkłady :: strona główna :: strona sponsora ::
 

Nowa Wieś Grodziska

 
Nowa Wieś Grodziska - budynek stacji « Nowa Wieś Grodziska - widok na budynek stacji i perony (2002)
Nowa Wieś Grodziska - żuraw « Nowa Wieś Grodziska - żuraw (2002)
Nowa Wieś Grodziska - wieża wodna « Nowa Wieś Grodziska - wieża ciśnień (2002)
Nowa Wieś Grodziska - wiadukt do Bolesławca Wsch. « Nowa Wieś Grodziska - przecinanie się torów do Bolesławca Wschodniego (górą) i Jerzmanic Zdroju - dołem (2002)
Nowa Wieś Grodziska - tor do Bolesławca « Nowa Wieś Grodziska - relikt wiaduktu linii do Bolesławca Wschodniego (2002)
Nowa Wieś Grodziska - tu stał żuraw « Nowa Wieś Grodziska - w tym miejscu stał żuraw... (12 XI 2005)
Nowa Wieś Grodziska - tu stał żuraw « Nowa Wieś Grodziska - panorama stacji (12 XI 2005)
Nowa Wieś Grodziska - tu stał żuraw « Nowa Wieś Grodziska - panorama stacji (12 XI 2005)
Nowa Wieś Grodziska - tu stał żuraw « Nowa Wieś Grodziska - pocztówka z 1909 roku z pociągiem do Bolesławca Wschodniego
::1944::
::1955/56::
::1960/61::
::1980/81::
::1985/86::
  ::rozkłady jazdy::
dla przystanku Nowa Wieś Grodziska Neudorf (Gröditzberg)
 

:: Nowa Wieś Grodziska
- miejscowość w powiecie złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka, na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach. Przed II wojną światową stacja nosiła nazwę Neudorf (Gröditzberg), a krótko po wojnie Nowa Wieś k. Grodzieńca.

:: Nowa Wieś Grodziska
- stacja węzłowa w 36,451 km nieczynnych linii Legnica - Jerzmanice Zdrój - Lwówek Śląski - Gryfów Śląski - Zawidów i początek (0,000 km) linii Kolejki Bolesławieckiej do Bolesławca Wschodniego (Bunzlau Klbf.). Kolej dotarła do Nowej Wsi Grodziskiej od strony Lwówka Śląśkiego 1 grudnia 1895 roku, a już pół roku później (15 maja 1896) pociągi pojechały na odcinku Nowa Wieś Grodziska - Jerzmanice Zdrój. Połączenie z Bolesławcem otwarto 10 kwietnia 1906 roku.
Stacja posiada dużą równię stacyjną, z dość rozbudowanym układem torowym. Do obecnych czasów zachował się budynek stacji, typowy dla linii Pogórza Kaczawskiego, oraz wieża ciśnień. Pomiędzy rokiem 2002 a 2005 zniknął żuraw do nawadniania parowozów, ale nikt z mieszkańców nie wie kiedy i w jaki sposób. W południowo-wschodniej części stacji znajdowała się dawniej mała parowozownia. W południowej części stacji znajdował się peron prywatnej Kolejki Bolesławieckiej (Bunzlauer Kleinbahn), skąd pierwotnie wychodziła linia do Bolesławca. Z tego najdalej położonego od budynku stacji peronu skręcała łukiem na północ i przechodziłanad linią do Jerzmanic Zdroju. Wynikało to z faktu, iż nie była to linia państwowa i nie mogła być traktowana na stacji równorzędnie z linią Lwówek - Jerzmanice Zdrój. Po wojnie, prawdopodobnie w latach 70. lub 80. XX w. przestano korzystać z wiaduktu i wybudowano tor odchodzący do Bolesławca z pominięciem przecięcia z linią główną. Obie linie już nie są wykorzystywane w ruchu osobowym ani towarowym.

:: Nowa Wieś Grodziska
po raz pierwszy w dokumentach pojawiła się w roku 1268 jako "nova villa australis" (Nowa Wieś Południowa). Miejscowość powstała z osady związanej początkowo z grodem, potem zaś zamkiem na Grodźcu. Jest więc starsza niż pierwsze dotyczące jej zapiski. Swoją historią jest nierozerwalnie związana z zamkiem na górze Grodziec.
Nowa Wieś Grodziska była w XVI w. ośrodkiem protestantyzmu. W latach wojny trzydziestoletniej, podobnie jak inne miejscowości gminy, wieś znacząco ucierpiała (zaginęły m.in. księgi parafialne, co utrudniało potem poznanie dawnych dziejów miejscowości). W latach 1654-1674 Nowa Wieś Grodziska stała się silnym ośrodkiem wyznawców nauk Caspara Schwenckfelda. W latach 1705-1709, w związku z utrudnianiem sprawowania kultu ewangelikom w sąsiednim księstwie świdnicko-jaworskim, świątynię w Nowej Wsi Grodziskiej przebudowano, by mogła pełnić rolę tzw. kościoła ucieczkowego. Kościół liczył ponoć 1 000 miejsc siedzących! Z dawniejszego wyposażenia pozostały: piaskowcowa gotycka chrzcielnica z XV w. i piaskowcowy portal wieży. Portal w elewacji zachodniej jest późniejszy; datuje się go na 1555 rok. Na początku XVIII wieku kościół został przebudowany zyskując m.in. barokowy ołtarz główny (1718), polichromowaną, drewnianą ambonę i trzypoziomowe empory z malowidłami o treści religijnej (ok. 1730).
Nowa Wieś Grodziska zaczęła rozwijać się dynamicznie pod koniec XIX w., wraz z uruchomieniem stacji kolejowej. Posadowiono ją co prawda nie w samej miejscowości, lecz nieco na uboczu, pomiędzy wsią a Skorzynicami, Czaplami i Sędzimirowem. Z założenia linia kolejowa miała przede wszystkim obsługiwać kamieniołom na Kopce, stąd taka lokalizacja dworca.

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::do góry::::::::    

kolej na Dolnym Śląsku, kolej na Dolnym Śląsku, Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska, Nowa Wieś Grodziska, Neudorf, Gröditzberg, Gröditzberg, Gröditzberg, linia kolejowa Legnica - Jerzmanice Zdrój - Nowa Wieś Grodziska - Lwówek Śląski - Zawidów, kolej, kolej, kolej, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, koleje Dolnego Śląska, kolej na Dolnym Śląsku, kolej, Dolny Śląsk, stacja, stacja, stacja, dworzec, dworzec, dworzec, linia, linia, linia, rozkład, rozkład, rozkład, przystanek, przystanek, przystanek, most, most, most, wiadukt, wiadukt, wiadukt, historia kolei, historia kolei, historia kolei, kolejnictwo, historia kolejnictwa, kolejnictwo dolnośląskie, kolejnictwo dolnośląskie, eisenbahn, kleinbahn, bahn, kleinbahnhof, bahnhof, Schlesien, Niederschlesien